Trong Mặt Phẳng Với Hệ Tọa Độ Oxy Cho Hình Vuông Abcd

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ oxy cho hình vuông abcd

*

Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. điện thoại tư vấn M là trung điểm cạnh BC, N là vấn đề trên cạnh CD làm thế nào cho CN = 2ND. đưa sử M(

*

Phương trình mặt đường thẳng AM: (ax+by-dfrac112a-dfrac12b=0left(a^2+b^2 e0 ight))

Giả sử cạnh hình vuông vắn có độ nhiều năm là (a)

(AM^2=dfrac54a^2;AN^2=dfrac109a^2;MN^2=dfrac2536a^2)

Theo định lí cos: (cosMAN=dfracAM^2+AN^2-MN^22.AM.AN=dfracsqrt22)

(Leftrightarrowdfracsqrt5left(a^2+b^2 ight)=dfracsqrt22)

(Leftrightarrowleft(a-3b ight)left(3a+b ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixa=3b\3a=-bendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixAM:3x+y-17=0\AM:x-3y-4=0endmatrix ight.)

TH1: (AM:3x+y-17=0Rightarrow A:left{eginmatrix3x+y-17=0\2x-y-3=0endmatrix ight.Rightarrow A=left(4;5 ight))

TH2: (AM:x-3y-4=0Rightarrow A:left{eginmatrixx-3y-4=0\2x-y-3=0endmatrix ight.Rightarrow A=left(1;-1 ight))


Đúng 0
comment (0)
Các thắc mắc tương tự
*

trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy cho hình thang cân ABCD bao gồm hai đường chéo cánh BD với AC vuông góc cùng với nhau trên H cùng AD 2 BC. Gọi M là điểm nằm bên trên cạnh AB làm sao để cho AB 3 AM N là trung điểm HC. Biết B 1 3 mặt đường thẳng HM đi qua T 2 3 con đường thẳng doanh nghiệp có phương trình x 2y 2 0 . Kiếm tìm tọa độ những điểm A,C,D


Lớp 10 Toán
0
0

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, đến hình chữ nhật ABCD gồm AB :2x -y + 1 = 0, AC : x -y + 1 = 0 và M là trung điểm của CD thuộc con đường thẳng 2x + y + 1 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D


Lớp 10 Toán
0
0

Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho hình thang ABCD vuông tại A và D có CD = 2AB và B ( 2;3 ), gọi E là trung điểm của cạnh CD, H là hình chiếu vuông góc của E lên AC, biết phương trình đường thẳng DH: x + 2y -3 = 0 và đường trực tiếp AC di qua k ( 1;3 ) 


Lớp 10 Toán
0
0


Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện Đèn Ống Huỳnh Quang, Tiến Hành Theo Mấy Bước A 2 B 5 C 4 D 3

Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy , mang đến hình chữ nhật ABCD , mặt đường thẳng BC gồm phương trình x+y-4=0, điểm M(-1,-1) là trung điểm của đoạn AD . Khẳng định tọa độ các đỉnh hình chữ nhật ABCD , biết mặt đường thẳng AB trải qua điểm e(-1,1)


Lớp 10 Toán
1
0

trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, mang lại hình chữ nhật ABCD. Điểm N3;2) là trung điểm cạnh BC, những điểm M(-2;2) với P(2-1) thứu tự nằm trên cạnh ABvaf DC thế nào cho AM=Cp. Khẳng định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật AND


Lớp 10 Toán
1
0

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD bao gồm I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Hotline M (3; 2) với N (1; —2) thứu tự là trung điểm của đoạn AB cùng ID. Tìm kiếm phương trình tổng quát của đường thẳng AB.


Lớp 10 Toán
0
0

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông vắn ABCD bao gồm I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Call M (3; 2) cùng N (1; —2) thứu tự là trung điểm của đoạn AB cùng ID. Search phương trình bao quát của đường thẳng AB.


Lớp 10 Toán
0
0

 Trong khía cạnh phẳng toạ độ Oxy đến hình chữ nhật ABCD trọng tâm I bao gồm AB = 2AD . Hotline M là trung điểm AB và N là vấn đề thuộc đoạn AC sao NC = 4IN . Mang sử M(2;5), N(1;7). Viết phương trình mặt đường thẳng CD.


Lớp 10 Toán
1


Xem thêm: Cách Kiểm Tra Biển Số Xe Máy Chính Chủ Sở Hữu Biển Số Xe Máy, Ô Tô Trong 2 Phút

0

Trên khía cạnh phẳng Oxy đến tam giác MNP có diện tích s bằng 2, con đường thẳng trải qua M và p. Có phương trình x - y = 0. Kiếm tìm tọa độ trung điểm E của cạnh MN biết F(2;1) là trung điểm của cạnh NP.