TRONG MỘT PHÉP CHIA HAI SỐ TỰ NHIÊN, BIẾT THƯƠNG BẰNG 2, SỐ DƯ BẰNG 19 VÀ TỔNG CỦA SỐ BỊ CHIA VÀ SỐ CHIA BẰNG 340

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong1 phép phân tách 2 số tự nhiên và thoải mái biết số bị chia =194 ,thương=12 với biết số dư của phép phân tách là số lớn số 1 có thể. Kiếm tìm số phân tách số dư


*

*

Trong một phép phân chia hai số từ bỏ nhiên, biết số bị phân tách là 1439, yêu thương là 19 cùng số dư là số mập nhất rất có thể của phép phân chia đó. Tra cứu số dư của phép chia.

Bạn đang xem: Trong một phép chia hai số tự nhiên, biết thương bằng 2, số dư bằng 19 và tổng của số bị chia và số chia bằng 340


trong một phép chia hai số thoải mái và tự nhiên biết số bị phân tách là 2493 yêu mến là 28 cùng số dư là số dư mập nhất hoàn toàn có thể có kiếm tìm số bị phân tách và số phân chia của phép phân chia đó


Trong một phép phân tách hai số tự nhiên, biết số bị chia bằng 854; thương bằng 18 cùng biết số dư của phép chia là số dư béo nhất có thể có. Search số phân tách và số dư?


trong một phép chia 2 số trường đoản cú nhiên,biết số bị chia bởi 854;thương bởi 18 cùng biết số dư của phép phân chia là số dư mập nhất hoàn toàn có thể có.Tìm số chia và số dư của phép phân tách đó


Trong 1 phép chia 2 số tự nhiên, biết số bị chia là 2493; yêu quý là 28 với số dư là số dư béo nhất rất có thể có. Search số bị chia của phép phân chia đó. Trả lời: Số phân chia là:.....................


Cho phép phân tách 2 số tự nhiên và thoải mái có dư. Biết tổng những số : Số bị phân tách , số chia , thương cùng số dư là 769 , yêu mến là 15 , số dư là số dư mập nhất rất có thể . Hãy tìm kiếm số bị chia , số chia.

Xem thêm: Cách Tạo Đường Link Google Meet Để Học, Họp Online, Cách Tạo Đường Link Google Meet Cố Định


Bài 1: 

Biết tích 18 x 19 x 20 x 21 x a tất cả kết quả đúng là số gồm dạng 3*91000. Hãy tìm cực hiếm của chữ số 

Bài 2:

Trong một phép phân tách 2 số từ bỏ nhiên, biết số bị chia bằng 324, thương bằng 12 với biết số dư của phép phân tách là số dư lớn số 1 có thể. Tra cứu số phân tách và số dư của phép chia đó?

Bài 3:

Một số chia 48 dư 39, nếu chia 24 mến 81 gồm dư. Tìm kiếm số đó

Bài 4 :

vào một phép chia tất cả dư, số bị phân tách là 767; thương bằng 15 với số dư là số dư bự nhất có thể có của phép phân chia đó. Tra cứu số chia.

Xem thêm: Bị Quai Bị Có Được Gội Đầu Không, Kiêng Gì Khi Mắc Bệnh Quai Bị

 


Trong 1 phép phân chia 2 số tự nhiên , biết số bị phân tách là 584 , thương bằng 12 với số dư của phép chia là số chia béo nhất rất có thể . Vậy số phân chia là bao nhiêu


trong một phép phân tách 2 số từ bỏ nhiên, biết số bị phân chia là 2493; yêu thương là 28 và số dư to nhất hoàn toàn có thể có. Tìm số chia của phép chia đó.