Trong Tự Nhiên Clo Có 2 Đồng Vị

     

vào tự nhiên, yếu tố clo (Cl) có 2 đồng vị bền là 35Cl cùng 37Cl. Phần trăm theo trọng lượng đồng vị 37Cl trong phân tử HClO4 là: (Biết nguyên tử khối trung bình Cl là 35,5 H là 1 trong và O là 16).
Bạn đang xem: Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị

B.7,55%.

Đáp án bao gồm xác

Đáp án BGọi x với 1-x lần lượt là tỉ lệ của các đồng phân


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bo tất cả 2 đồng vị là 10B và 11B với nguyên tử khối vừa đủ là 10,81. Yếu tố % về cân nặng của đồng vị 11B cất trong H3BO3 là (Cho: H = 1, O = 16)

Trong thoải mái và tự nhiên clo gồm hai đồng vị bền: 37Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là 35Cl (Cl tất cả số hiệu nguyên tử là 17).

Thành phần % theo khối lượng của 37Cl vào HClO4 là (Cho: H = 1, O = 16):

Một yếu tố R gồm 3 đồng vị X, Y ,Z; biết tổng số các hạt cơ phiên bản (n, p, e) trong 3 đồng vị bằng 129, số nơtron đồng vị X rộng đồng vị Y một hạt. Đồng vị Z bao gồm số proton thông qua số nơtron. Số khối của X, Y, Z lần lượt là

Trong tự nhiên clo tất cả hai đồng vị bền là 35Cl cùng 37Cl trong số đó 35Cl chiếm 75,77% số nguyên tử. Phần trăm cân nặng 37Cl vào HClOn là 13,09%. Quý hiếm của n là

Trong tự nhiên nguyên tố Bo bao gồm hai đồng vị bền là 11B với 10B. Biết nguyên tử khối vừa phải của Bo là 10,81. Vừa đủ cứ có 1539 nguyên tử 10B thì sẽ sở hữu tương ứng từng nào nguyên tử 11B ?

Một lít khí hiđro giàu đơteri (12H) ở đk tiêu chuẩn chỉnh có trọng lượng 0,10 gam. Nhận định rằng hiđro chỉ bao gồm hai đồng vị là 1H cùng 2H. Phần trăm khối lượng nguyên tử 1H trong một số loại khí hiđro bên trên là

Trong tự nhiên và thoải mái sắt bao gồm 4 đồng vị 54Fe chiếm 5,8%, 56Fe chiếm 91,72%, 57Fe chỉ chiếm 2,2% cùng 58Fe chỉ chiếm 0,28%. Brom là tất cả hổn hợp hai đồng vị 79Br chỉ chiếm 50,69% cùng 81Br chỉ chiếm 49,31%.

Thành phần % cân nặng của 56Fe vào FeBr3 là
Xem thêm: Dầu Dừa Dưỡng Tóc Nhanh Dài, 4 Công Thức Làm Tóc Nhanh Dài Bằng Dầu Dừa

thành phần N tất cả 2 đồng vị là 14N cùng 15N ; H bao gồm 3 đồng vị là 1H, 2H cùng 3H. Số phân tử NH3 về tối đa hoàn toàn có thể có là (biết 3 nguyên tử H trong NH3 là tương đương về mặt cấu tạo)

Trong tự nhiên lưu huỳnh có 4 đồng vị bền:


*Xem thêm: Nung Nóng M Gam Hỗn Hợp Gồm Al Và Fe3O4, Trong Điều Kiện Không Có Không Khí

yếu tắc % về trọng lượng của đồng vị 32S vào H2SO4 gồm giá trị ngay gần nhất cùng với (H = 1; O = 16)

Nguyên tử khối mức độ vừa phải của Bo bằng 10,81u. Biết Bo gồm 2 đồng vị 105B cùng 115B. Hỏi có bao nhiêu xác suất số nguyên tử đồng vị 105B vào axít H3BO3 ?

Trong thoải mái và tự nhiên oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; nitơ có 2 đồng vị là 14N, 15N còn H tất cả 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Xác định nào sau đó là không đúng?

Trong thoải mái và tự nhiên Mg có 3 đồng vị bền: 24Mg (79,00%); 25Mg (10,00%) với 26Mg (11,00%). Mang sử gồm 158 nguyên tử đồng vị 24Mg thì tổng cộng nguyên tử của nhị đồng vị còn sót lại là

yếu tố O gồm 3 đồng vị 16O, 17O, 18O. Biết 752,875. 1020 nguyên tử oxi có cân nặng m gam. Phần trăm giữa các đồng vị theo thứ tự là 16O : 17O = 4504 : 301, 18 O : 17O = 585 : 903 . Tính giá trị của m


Số phân tử dạng A2B được tạo nên thành tự n đồng vị của A cùng m đồng vị của B là:

kimsa88
cf68