Trung bình 1 người dùng bao nhiêu khối nước 1 tháng

     
*

Trung bình mỗi người dân ở thành phố tiêu thụ mỗi ngày 80 lít nước.Nếu mỗi gia đình có 4 người thì trong một tháng ( 30 ngày ) sẽ tiêu thụ bao nhiêu mét khối nước ?


*

Ta có:

TB mỗi người dân tiêu thụ mỗi ngày là 80 lít nước, vậy 1 tháng (30 ngày) sẽ tiêu thụ là: 80 x 30 = 2400 (lít nc).

Bạn đang xem: Trung bình 1 người dùng bao nhiêu khối nước 1 tháng

Vậy 4 người trog gia đình sẽ tiêu thụ là: 2400 x 4 = 9600 (lít nc).

Đổi: 9600 lít nc = 9,6 m3

Đáp số: 9,6 m3


*

Nếu TB mỗi người dân mỗi ngài tiêu thụ 80 l nước thì 1 tháng sẽ tiêu thụ 80x 30 là 2400 l nước . Vậy 4 người sẽ tiêu thụ 2400x 4 la chín sáu không không lít nước . là chín phẩy sáu mét khối.


Trung bình mỗi người dân tiêu thụ mỗi ngày là 80 lít nước, vậy 1 tháng sẽ tiêu thụ là: 80 x 30 = 2400 (lít nc).

Vậy 4 người trong gia đình sẽ tiêu thụ là: 2400 x 4 = 9600 (lít nc).

Đổi: 9600 lít nc = 9,6 m3


Chọn câu trả lời sai: Gia đình Nam có 4 người, mỗi người tiêu thụ trung bình 0,1m3nước mỗi ngày. Thể tích nước nhà Nam tiêu thụ hết trong một tháng (30 ngày) là: A. 12m3B. 12000dm3C. 12000 lít D. 1200 lít

Chọn câu trả lời sai:

Gia đình Nam có 4 người, mỗi người tiêu thụ trung bình 0,1m3nước mỗi ngày. Thể tích nước nhà Nam tiêu thụ hết trong một tháng (30 ngày) là:

A. 12m3

B. 12000dm3

C. 12000 lít

D. 1200 lít


Nhà Nam có 4 người, mỗi người tiêu thụ trung bình 0,1m3nước mỗi ngày. Vậy số nước nhà Nam tiêu thụ trong một ngày là:4.0,1=0,4m3Một tháng (30 ngày) nhà Nam tiêu thụ hết số nước là:30.0,4=12m3Ta có:12m3...

Xem thêm: Em Đã Từng Gặp Ông Tiên Trong Những Truyện Cổ Dân Gian, Hãy Miêu Tả


Nhà Nam có 4 người, mỗi người tiêu thụ trung bình 0,1m3nước mỗi ngày. Vậy số nước nhà Nam tiêu thụ trong một ngày là:4.0,1=0,4m3

Một tháng (30 ngày) nhà Nam tiêu thụ hết số nước là:30.0,4=12m3

Ta có:12m3=12000dm3=12000lít

⇒ Phương án D - sai

Đáp án: D


có một tuần trung bình nhà máy A mỗi ngày tiêu thụ hết 1 165 250 lít nước,nhà máy B mỗi ngày tiêu thụ hết 8 071 750 lít nước.Hỏi trong cả tuấn đó,hai nhà máy tiêu thụ bao nhiêu lít nước:?


Bài 1 : Gia đình Bình có 4 người . Bình quân thu nhập của mỗi người trong gia đình là 1 200 000 đồng trong 1 tháng . Mẹ chuẩn bị sinh thêm em bé. Đến lúc đó bình quân thu nhập mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền ?Bài 2 : 1 bếp ăn dự trữ đủ gạo cho 60 người ăn trong 12 ngày . Nhưng có thêm 30 người đến ăn . Hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ cho ăn trong bao nhiêu ngày ?Bài 3 : Người ta trồng ngô trên 1 thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 160m , chiều dài gấp rưỡi chiều rộng . Biết rằng cứ 100m2 thì thu hoạc...
Đọc tiếp

Bài 1 : Gia đình Bình có 4 người . Bình quân thu nhập của mỗi người trong gia đình là 1 200 000 đồng trong 1 tháng . Mẹ chuẩn bị sinh thêm em bé. Đến lúc đó bình quân thu nhập mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền ?

Bài 2 : 1 bếp ăn dự trữ đủ gạo cho 60 người ăn trong 12 ngày . Nhưng có thêm 30 người đến ăn . Hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ cho ăn trong bao nhiêu ngày ?

Bài 3 : Người ta trồng ngô trên 1 thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 160m , chiều dài gấp rưỡi chiều rộng . Biết rằng cứ 100m2 thì thu hoạch được 50 kg ngô . Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ngô ? 

Bài 4 : 1 oto cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 15 lít xăng . Hỏi nếu oto đi 400km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng ?

Cả 4 bài nhớ có sơ đồ ạ


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
5
0
GửiHủy
Mình sẽ k
Đúng 0
Bình luận (0)

b1:240000


Đúng 0
Bình luận (0)

làm kiểu có tóm tắt, lời giải và phép tính ý ạ


Đúng 0
Bình luận (0)

Trong 30 ngày một gia đình tiêu thụ điện năng 60 số ghi trên công tơ điện mỗi số tương ứng với 1kwh biết rằng thời gian dùng điện trung bình mỗi ngày là 4h .Tính công xuất tiêu thụ của các dụng cụ điện trong gia đình đó


Xem chi tiết
Lớp 9Vật lý
1
0
GửiHủy

\(A=60kWh\)

Công suất xưởng:

\(P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{60}{30\cdot4}=0,5kW=500W\)

 


Đúng 1

Bình luận (1)
 Một trường Trung học cơ sở có 30 lớp, trung bình mỗi lớp trong một ngày tiêu thụ 120 lít nước. Biết giá nước hiện nay là 10 000 đồng/ m3.a) Hãy tính số tiền nước mà trường học này phải trả trong một tháng (30 ngày).b) Nếu có một khóa nước ở trường học này bị rò rỉ với tốc độ trung bình cứ 2 giọt trong 1 giây và 20 giọt nước có thể tích 1 cm3. Hãy tính số tiền lãng phí do để nước bị rò rỉ trong một tháng. Mn giúp mik vs nhé,cảm ơn
Đọc tiếp

 Một trường Trung học cơ sở có 30 lớp, trung bình mỗi lớp trong một ngày tiêu thụ 120 lít nước. Biết giá nước hiện nay là 10 000 đồng/ m3.

a) Hãy tính số tiền nước mà trường học này phải trả trong một tháng (30 ngày).

b) Nếu có một khóa nước ở trường học này bị rò rỉ với tốc độ trung bình cứ 2 giọt trong 1 giây và 20 giọt nước có thể tích 1 cm3. Hãy tính số tiền lãng phí do để nước bị rò rỉ trong một tháng.

 

 

Mn giúp mik vs nhé,cảm ơn


Xem chi tiết
Lớp 6Khoa học tự nhiên
0
1
GửiHủy

Chọn đáp án đúng.

Gia đình em mỗi tháng tiêu thụ hết 18 khối nước (1 khối = 1m3) . Số lít nước nhà em tiêu thụ mỗi tháng là:

A. 18000 lít

B. 1800 lít

C. 180 lít

D. 18 lít


Xem chi tiết
Lớp 6Vật lý
1
0
GửiHủy

1 khối = 1m3= 1000dm3= 1000 lít

Gia đình em mỗi tháng tiêu thụ 18 khối nước. Vậy số lít nước tiêu thụ mỗi tháng là:

18 (khối) = 18.1000 (lít) = 18000 (lít)

Đáp án: A


Đúng 0

Bình luận (0)

Chọn đáp án đúng.

Gia đình em mỗi tháng tiêu thụ hết 18 khối nước (1 khối = 1m3) . Số lít nước nhà em tiêu thụ mỗi tháng là:

A. 12000 lít

B. 1200 lít

C. 120 lít

D. 12 lít


Xem chi tiết
Lớp 6Vật lý
1
0
GửiHủy
1 khối = 1m3=1000dm3=1000lítGia đình em mỗi tháng tiêu thụ 12 khối nước. Vậy số lít nước tiêu thụ mỗi tháng là:12 (khối) = 12.1000 (lít) = 12000 (lít)Đáp án: A
Đọc tiếp

1 khối =  1m3=1000dm3=1000lít

Gia đình em mỗi tháng tiêu thụ 12 khối nước. Vậy số lít nước tiêu thụ mỗi tháng là:

12 (khối) = 12.1000 (lít) = 12000 (lít)

Đáp án: A


Đúng 0

Bình luận (0)
Ba hộ gia đình cùng được phân phát một lượng gạo hỗ trợ dịch. Gia đình thứ nhất ăn hết số gạo trong 14 ngày, gia đình thứ hai ăn hết trong 28 ngày và gia đình thứ ba ăn hết trong 35 ngày. Hỏi mỗi gia đình có bao nhiêu thành viên biết gia đình thứ hai nhiều hơn gia đình thứ ba 1 người và coi lượng tiêu thụ thực phẩm của mỗi người là như nhau? A. 12; 6 và 5 B. 11; 5 và 4 C. 10; 5 và 4 D. 10; 6 và 5
Đọc tiếp

Ba hộ gia đình cùng được phân phát một lượng gạo hỗ trợ dịch. Gia đình thứ nhất ăn hết số gạo trong 14 ngày, gia đình thứ hai ăn hết trong 28 ngày và gia đình thứ ba ăn hết trong 35 ngày. Hỏi mỗi gia đình có bao nhiêu thành viên biết gia đình thứ hai nhiều hơn gia đình thứ ba 1 người và coi lượng tiêu thụ thực phẩm của mỗi người là như nhau?

A. 12; 6 và 5

B. 11; 5 và 4

C. 10; 5 và 4

D. 10; 6 và 5


Xem chi tiết
Lớp 7Toán
1
0
GửiHủy

Gọi số thành viên của mỗi gia đình lần lượt là x, y, z ( người)

Vì số thành viên và thời gian tiêu thụ hết thực phẩm là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:

*

Chọn đáp án C


Đúng 0

Bình luận (0)
b. Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ khoảng 48.000.000 đơn vị điện (mỗi đơn vị tương đương 1 kWh) mỗi ngàyvà thiếu khoảng 2.000.000 đơn vị điện. Thành phố Hồ Chí Minh có 1,8 triệu hộ và 200.000các tập đoàn. Tất cả các tổng công ty tiêu thụ khoảng 37% tổng lượng điện của toàn thành phốtiêu thụ. Tính lượng điện năng tiêu thụ trung bình của một hộ gia đình trong một ngày ở Hồ Chí MinhThành phố tính bằng kWh.Lượng điện năng tiêu thụ trung bình của một hộ gia đình trong một ngày ở Thành phố Hồ...

Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Điểm Tọa Độ, Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Điểm Lớp 12


Đọc tiếp
b. Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ khoảng 48.000.000 đơn vị điện (mỗi đơn vị tương đương 1 kWh) mỗi ngàyvà thiếu khoảng 2.000.000 đơn vị điện. Thành phố Hồ Chí Minh có 1,8 triệu hộ và 200.000các tập đoàn. Tất cả các tổng công ty tiêu thụ khoảng 37% tổng lượng điện của toàn thành phốtiêu thụ. Tính lượng điện năng tiêu thụ trung bình của một hộ gia đình trong một ngày ở Hồ Chí MinhThành phố tính bằng kWh.Lượng điện năng tiêu thụ trung bình của một hộ gia đình trong một ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh tính bằng kWh là(Học ​​sinh điền vào chỗ trống còn thiếu nhưng không phải viết phép tính và giải thích).
Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy