TRUNG BÌNH CỘNG CỦA SỐ BÉ NHẤT CÓ 4 CHỮ SỐ VÀ SỐ CHẴN LỚN NHẤT CÓ 3 CHỮ SỐ LÀ

     

Bài 3.

Bạn đang xem: Trung bình cộng của số bé nhất có 4 chữ số và số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 144m, chiều rộng hèn chiều dài 24m. Tính diện tích s mảnh khu đất hình chữ nhật đó.

Bài 4.Tính quý giá của biểu thức (a +567×b), cùng với (a) là số nhỏ nhắn nhất có tía chữ số khác nhau và (b) là số lớn nhất có nhì chữ số.

Lời giải

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Phương pháp:

Viết sốbé nhất bao gồm 6 chữ số không giống nhau rồi khẳng định hàng của chữ số 5, tiếp đến viết quý hiếm của chữ số 5.

Cách giải:

Số nhỏ bé nhất có 6 chữ số không giống nhau là 102 345.

Trong số 102 345, chữ số 5 thuộc hàng đơn vị chức năng nên có giá trị là 5.

Chọn A.

Câu 2.

Phương pháp:

Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng:


*

Cách giải:

Ta có: 1 tấn = 100 yến.

Nhẩm: 300 : 100 = 3.

Vậy: 300 yến = 3 tấn.

Chọn A.

Câu 3.

Phương pháp:

Áp dụng cách chuyển đổi: 1m2= 100dm2.

Cách giải:

Ta có:1m2= 100dm2nên 4m2= 400dm2.

Do đó: 4m215dm2= 4m2+ 15dm2= 400dm2+ 15dm2=415dm2.

Vậy: 4m215dm2= 415dm2.

Chọn D.

Câu 4.

Phương pháp:

- tìm kiếm tổng của 2 số = số trung bình cộng × 2.

- search số lớn = tổng của 2 số– số bé.

Cách giải:

Tổng của hai số đó là:

123× 2 = 246

Số phệ là:

246 - 58 = 188

Đáp số: 188.

Chọn D.

Câu 5.

Phương pháp:

Quan gần kề hình vẽ và dựa vào điểm lưu ý của các góc nhằm xác địnhgóc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình.

Cách giải:


*

Các góc tất cả trong hình là :

+ Góc vuông đỉnh A; cạnh AB, AE.

+ Góc vuông đỉnh E, cạnh EA, ED.

+ Góc nhọn đỉnh C; cạnh CB, CD.

+ Góc tội phạm đỉnh B, cạnh BA, BC.

+ Góc tù đỉnh D, cạnh DC, DE.

Vậy hình đang cho có 1 góc nhọn, 2 góc tù với 2 góc vuông.

Chọn B.

Câu 6.

Phương pháp:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 5: các số bao gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì phân chia hết cho 5.

Cách giải:

Trong những số sẽ cho, số chia hết mang đến 5 là 65940 (vì có chữ số tận cùng là 0).

Chọn C.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1.

Phương pháp:

- Đặt tính : Viết những chữ số đứng thảng hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

- Tính : Cộng, trừ hoặc nhân thứu tự từ yêu cầu sang trái.


Phép phân chia ta đặt theo cột dọc, tiếp đến chia theo thứ tự từ trái lịch sự phải.

Cách giải:


*

Bài 2.

Phương pháp:

Áp dụng những quy tắc:

- ước ao tìm thừa số không biết ta mang tích phân chia cho vượt số sẽ biết.

- ao ước tìm số hang chưa biết ta rước tổng trừ đi số hạng sẽ biết.

Cách giải:

a) (x)×74 = 18944

(x) = 18944 : 74

(x) = 256

b) (x) + 246572 = 1584× 278

(x) + 246572 = 440352

(x) =440352–246572

(x) = 193780

Bài 3.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 7: Cảm Nghĩ Về Mái Trường Mến Yêu (12 Mẫu), Cảm Nghĩ Về Mái Trường Thân Yêu (12 Mẫu)

Phương pháp:

- Tính nửa chu vi = chu vi : 2.

- search chiều rộng lớn theo bí quyết tìm số nhỏ xíu khi biết tổng với hiệu của nhị số:

Số bé xíu = (Tổng–Hiệu) : 2

- kiếm tìm chiều lâu năm = nửa chu vi– chiều rộng.

- Tính diện tích s = chiều dài× chiều rộng.

(hoặc có thể tìm chiều dài theo cách làm tìm số lớn khi biết tổng với hiệu của nhì số, kế tiếp tìm số bé bằng phương pháp lấy nửa chu vi trừ đi chiều dài).

Cách giải:

Nửa chu vi mảnh đất đó là:

144 : 2 = 72 (m)

Chiều rộng của mảnh đất là:

(72 – 24) : 2 = 24 (m)

Chiều nhiều năm của mảnh đất nền là:

72 – 24 = 48 (m)

Diện tích của mảnh đất là:

48 × 24 = 1152 (m2)

Đáp số: 1152m2.

Bài 4.

Phương pháp:

- Tìmsố bé bỏng nhất có bố chữ số khác biệt và số lớn số 1 có nhì chữ số, từ đó ta tìm được giá trị của (a) và (b).

- cố giá trị của(a) cùng (b) vào biểu thức(a +567×b) rồi tính giá trị biểu thức đó.

- Biểu thức tất cả phép nhân và phép cùng thì tiến hành phép nhân trước, triển khai phép cùng sau.

Cách giải:

Số nhỏ bé nhất có tía chữ số không giống nhau là 102. Vậy (a) = 102.

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Vậy (b) = 99.

Thay(a) = 102 và(b) = 99 vào biểu thức(a +567×b) ta được:

102 + 567× 99

= 102 + 56133

= 56235

Loigiaihay.com


Hướng dẫn giải dạng toán Trung bình cộng lớp 4

Bài viết này hướng dẫn các em cáchgiải dạng toán Trung bình cộng lớp 4. Một dạng toán trong siêng đề ôn thi học tập sinh xuất sắc Toán lớp 4.

Trước tiên các em đề nghị nắm được định hướng dưới đây.

Lý thuyết trung bình cộng lớp 4:

1. ý muốn tìm mức độ vừa phải cộng của khá nhiều số, ta tính tổng của những số đó rồi chia tổng đó cho số những số hạng.

Ví dụ:Tìm trung bình cộng của: 2010; 2012; 2014; 2016.

Giải:

Trung bình cộng của các số trên là: (2010 + 2012 + năm trước + 2016) : 4 = 2013

Đáp số:2013.

2. Mong mỏi tìm tổng của nhiều số khi biết trung bình cộng của chúng, ta lấy số trung bình cùng nhân cùng với số các số hạng.

Ví dụ:Biết trung bình cộng của 3 số là số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số. Tìm kiếm tổng 3 số đó?

Giải:

Số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số là: 990.

Tổng 3 số đó là: 990 x 3 = 2970.

Đáp số:2970.

Một số ví dụ như về dạng toán Trung bình cùng lớp 4:

Ví dụ 1:Tìm mức độ vừa phải cộng của những số sau:

a) 46; 49; 53; 60 c) 51; 53; 52; 50; 57 và 49

b) 71; 73; 75; 77; 79 d) 2004; 2006; 2008 với 2010

Giải:

a) trung bình cộng của các số là: (46 + 49 + 53 + 60) : 4 = 52.

b) mức độ vừa phải cộng của các số là: (71 + 73 + 75 + 77 + 79) : 5 = 75.

c) vừa đủ cộng của các số là: (51 + 53+ 52 + 50 + 57 + 49) : 6 = 52.

d) trung bình cộng của các số là: (2004 + 2006 + 2008 + 2010) : 4 = 2007.

Ví dụ 2:Đội I sửa được 45m đường, đội II sửa được 49m đường. Đội III sửa được số mét đường bằng trung bình cộng số mét con đường của team I và đội II vẫn sửa. Hỏi cả ba đội sửa được từng nào mét đường?

Giải:

Số mét mặt đường đội III sửa được là: (45 + 49) : 2 = 47 (m).

Cả bố đội sửa được số mét mặt đường là: 45 + 47 + 49 = 141 (m).

Đáp số:141 m đường.

Ví dụ 3:Trung bình cộng của nhị số là số lớn nhất có tía chữ số, một vài là số lớn nhất có nhì chữ số. Kiếm tìm số còn lại?

Giải:

Số lớn số 1 có bố chữ số là : 999. Vậy trung bình cộng của hai số là 999. Số lớn số 1 có nhì chữ số là 99.

Tổng của hai số đó là: 999 x 2 = 1998.

Số sót lại là: 1998 – 99 = 1899.

Đáp số:1899.

Ví dụ 4:Cho nhì số biết số bé bỏng là 7856, số này nhát trung bình cộng của nhị số là 344 đối chọi vị. Tra cứu số lớn.

Giải:

Trung bình cộng của nhì số là: 7856 + 344 = 8200.

Tổng của nhì số là: 8200 x 2 = 16400.

Số to là: 16400 – 7856 = 8544.

Đáp số:8544.

Ví dụ 5:Trung bình cùng của số thứ nhất và số vật dụng hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ cha là 30. Trung bình cộng của số đầu tiên và số thứ bố là 36. Tìm cha số đó?

Giải:

Tổng số đầu tiên và số đồ vật hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số đồ vật hai và số thứ tía là: 30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số thứ cha là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của bố số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số lắp thêm hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ tía là: 105 – 78 = 27.

Xem thêm: Cấu Tạo Dây Thần Kinh Tủy - Soạn Sinh 8 Bài 45: Dây Thần Kinh Tủy

Đáp số:45; 33 cùng 27.