TRUNG BÌNH CỘNG CỦA TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Trung bình cộng của tử số và mẫu số

*

Trung bình cộng của tử số và mẫu mã số của một phân số là 16 . Nếu vội tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1 . Tìm kiếm phân số sẽ cho


*

Gọi phân số đề nghị tìm là (fracab)

(Rightarrowegincasesfracleft(a+b ight)2=16\frac3ab=1endcases)

(Rightarrowegincasesa+b=32\3a=bendcases)

=> a + 3a = 32

=> a = 8

=> b = 24

Vậy phân số đề nghị tìm là (frac824)


*Xem thêm: Alcl3 Có Kết Tủa Không - Tính Chất Hóa Học Của Nhôm Clorua Alcl 3

trung bình cộng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 16.nếu vội vàng tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1. Search phân số sẽ cho


tổng của tử và chủng loại là 16.2= 32. Tử số là : 32:(1+3)= 8. Chủng loại số là: 32-8=24. Tích đúng giup mk nha. Cảm ơnc


Bài giải 

Tổng của tử số và mẫu số là :

16 x 2 = 32 

Ta có sơ đồ 

Tử số |---------| 32 

Mẫu số |---------|---------|---------| 

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 3 = 4 ( phần)

Tử số: ( 32:4) x 1 = 8 

Mẫu số là : 32- 8 = 24 

Phân số bắt buộc tìmlà :(frac824)

Đáp số:...................

hok tốt


Trung bình cộng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 16. Nếu gấp tử số lên 3 lần thì phân số đó bởi 1 . Kiếm tìm phân số đã đến ?


Tổng của tử số và mẫu mã số là:

16 x 2 = 32 

Nếu vội vàng tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1. Vậy mẫu mã số vội vàng 3 lần tử số.

Tổng số phần đều nhau là:

3 + 1 = 4 (phần)

Tử số là:

32 : 4 = 8

Mẫu số là:

32 - 8 = 24

Vậy phân số kia là (frac824=frac13)
Xem thêm: Sinh Học 9 Bài 12: Cơ Chế Xác Định Giới Tính Sinh 9, Cơ Chế Xác Định Giới Tính

Bài giải 

Tổng của tử số và mẫu số là :

16 x 2 = 32 

Ta tất cả sơ đồ 

Tử số |---------| 32 

Mẫu số |---------|---------|---------| 

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 ( phần)

Tử số: ( 32:4) x 1 = 8 

Mẫu số là : 32- 8 = 24 

Phân số phải tìmlà :(frac824)

Đáp số:...................

hok tốt


trung bình cùng của tử số và chủng loại số của một phân số bởi 16. Nếu vội tử số lên 3 lần thì phân số đó bởi 1. Kiếm tìm phân số vẫn cho