TỪ 80 TẤN QUẶNG PIRIT CHỨA 40 LƯU HUỲNH

     

Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh, người ta tiếp tế được 73,5 tấn axit sunfuric.

Bạn đang xem: Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40 lưu huỳnh

a) Tính công suất của quá trình sản xuất axit sunfuric.

Xem thêm: 7+Cách Chữa Da Mặt Bị Cháy Nắng Làm Sao Để Trắng Lại, 5 Cách Khắc Phục Da Bị Cháy Nắng Tại Nhà

b) Tính trọng lượng dung dịch H2SO4 50% chiếm được từ 73,5 tấn H2SO4 đã được sản xuất ở trên.

Xem thêm: Thoát Vị Đĩa Đệm: Triệu Chứng Thoát Vị Đĩa Đệm Cổ Bằng An Cốt Nam Hiệu Quả


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) khối lượng lưu huỳnh chứa trong 80t quặng:

(m_S = dfrac80 imes 40100 = 32) (tấn)

Điều chế H2SO4 theo sơ đồ sau

(S o SO_2 o SO_3 o H_2SO_4) 

32g 98g

32 tấn ? tấn 

(m_H_2SO_4 = dfrac32 imes 9832 = 98) (tấn )

Hiệu suất phản ứng: (H = dfrac73,598 imes 100\% = 75\% )

b) trọng lượng dung dịch H2SO4 50% thu được :

100 tấn dung dịch có 50 tấn H2SO4

x tấn ( leftarrow ) 73,5 tấn 

(x = dfrac73,5 imes 10050 = 147)( tấn)

goodsmart.com.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp goodsmart.com.vn


Cảm ơn các bạn đã thực hiện goodsmart.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép goodsmart.com.vn giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.