Từ Tinh Bột Điều Chế Ancol Etylic

     

Cho hóa học X có công thức phân tử C4H8O2 chức năng với dung dịch KOH, nấu nóng thu được hóa học Y gồm công thức CHO2K. Công thức cấu trúc của X
Bạn đang xem: Từ tinh bột điều chế ancol etylic

Có 4 dung dịch cá biệt là NaOH, NaHCO3, NaHSO4 với Na2CO3 chọn cái tên không biết trang bị tự: X, Y, Z, T. Triển khai thí nghiệm và cho công dụng như sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch Ca(OH)2

Kết tủa trắng

Y

Dung dịch CaCl2

Kết tủa trắng

T

Quỳ tím

Quỳ tím hoá đỏ

Kết luận nào dưới đây đúng?


Cho nhàn hạ dung dịch NaOH mang đến dư vào dung dịch X, thấy tất cả kết tủa keo trắng chế tác thành cùng tan lại hoàn toàn. Hóa học nào sau đây thỏa mãn đặc thù của X?


Cho những nhận xét sau:

(1) Thủy phân trọn vẹn tinh bột nhận được saccarozơ.

(2) toàn bộ các protein phần nhiều tan vào nước chế tác thành dung dịch keo.

(3) Triolein phản bội ứng với H2 (khi đun nóng, gồm xúc tác Ni).

(4) Glucozơ bị khử vì AgNO3 trong NH3 tạo thành Ag.

(5) H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là 1 đipeptit.

(6) Fructozơ chuyển hóa thành glucozơ trong môi trường bazơ.

Số thừa nhận xét đúng là


Hòa tan trọn vẹn 16,86 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Mg và MgCO3 vào dung dịch chứa đồng thời 1,14 mol NaHSO4 và 0,32 mol HNO3 thu được dung dịch Y đựng 156,84 gam muối th-nc và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z bao gồm hai khí bay ra, biết Z gồm tỉ khối tương đối so với hidro bởi 22. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y thì chiếm được 19,72 gam kết tủa. Trọng lượng của Al2O3 trong các thành phần hỗn hợp X
Xem thêm: Những Kiểu Tóc Tomboy Đẹp Cho Mặt Tròn Đẹp Nhất, 15+ Kiểu Tóc Tomboy Ngầu Đẹp Nhất Năm 2021

Cho các phát biểu sau:

(a) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+.

(b) Na2CO3 là chất được sử dụng làm dung dịch chữa đau dạ dày do dư axit.

(c) Để bảo vệ kim các loại kiềm nên ngâm vào ancol etylic.

(d) Thạch cao nung (CaSO4.H2O) được sử dụng làm chất đúc tượng, bó bột trong y tế.

(e) Quặng boxit gồm thành phần chính là Fe2O3.

(f) những kim loại kiềm thổ đều tác dụng mạnh với nước.

Số phát biểu đúng là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X (trung hòa) đề nghị dùng 69,44 lít khí O2 (đktc) thu được khí CO2 với 36,72 gam nước. Đun lạnh m gam X trong 150 ml dung dịch NaOH 1M, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được p. Gam chất rắn khan. Biết m gam X tác dụng vừa đủ với 12,8 gam Br2 trong dung dịch. Cực hiếm của phường là


Hòa tan trọn vẹn 19,0 gam hỗn hợp X bao gồm Cu cùng Fe3O4 trong dung dịch cất x mol HCl thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thì chiếm được 105,85 gam kết tủa và tất cả 0,56 lít khí NO bay ra nghỉ ngơi đktc (không tất cả ion NH4+ tạo thành, ion Cl- không trở nên oxi hóa). Giá trị của x gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


Hỗn hợp P bao gồm hai peptit mạch hở: X (CnHmN7O8) cùng Y (CxHyN4O5). Đốt cháy hoàn toàn 13,29 gam hỗn hợp P phải dùng trọn vẹn 13,104 lít khí O2 (đktc) chiếm được khí CO2, H2O và 2,24 lít khí N2. Thủy phân trọn vẹn 13,29 gam p trong dung dịch NaOH dư chiếm được m1 gam muối của glyxin và mét vuông gam muối của alanin. Cực hiếm của m1 là
Xem thêm: Download Nhạc Hay Làm Người Luôn Yêu Em Chất Lượng Cao, Tải Nhạc Làm Người Luôn Yêu Em

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam