Ưcln(13

     
- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp những số trường đoản cú nhiênBài 3: Ghi số trường đoản cú nhiênBài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập đúng theo conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cộng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ với phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: lắp thêm tự thực hiện các phép tínhBài 10: đặc thù chia hết của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: dấu hiệu chia hết đến 2, cho 5Luyện tập trang 39Bài 12: tín hiệu chia hết cho 3, mang đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Vừa lòng số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một vài ra quá số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước chung và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung lớn nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài tập)

Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 bài xích 17: Ước chung mập nhất giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lí và hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài bác 17 trang 55: tìm ƯCLN(12, 30).

Bạn đang xem: ưcln(13

Lời giải

Ta có : Ư(12) = 1;2;3;4;6;12

Ư(30) = 1;2;3;5;6;10;15;30

Suy ra ƯC(12,30) = 1;2;3;6

Vậy ƯCLN(12,30) = 6

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài 17 trang 55: tìm kiếm ƯCLN(8, 9); ƯCLN(8, 12, 15); ƯCLN(24, 16, 8).

Lời giải

Ta có: Ư(8) = 1;2;4;8

Ư(9) = 1;3;9

Ư(12) = 1;2;3;4;6;12

Ư(15) = 1;3;5;15

Ư(24) = 1;2;3;4;6;8;12;24

Ư(16) = 1;2;4;8;16

Suy ra ƯC(8,9) = 1 ⇒ ƯCLN(8,9) = 1

ƯC(8,12,15) = 1 ⇒ ƯCLN(8,12,15) = 1

ƯC( 24,16,8) = 1;2;4;8 ⇒ ƯCLN(24,16,8) = 8

Bài 139 (trang 56 sgk Toán 6 Tập 1): tìm ƯCLN của:

a) 56 với 140 ; b) 24, 84, 180

c) 60 với 180 ; d) 15 cùng 19

Lời giải:

a) – Phân mê say ra thừa số nguyên tố: 56 = 23.7; 140 = 22.5.7


– các thừa số nguyên tố bình thường là 2; 7.

⇒ ƯCLN (56, 140) = 22 .7 = 28 (số nón của 2 nhỏ dại nhất là 2; số mũ của 7 đều bằng 1).

b) 84 = 22 .3 .7; 24 = 23.3; 180 = 22.32.5

⇒ ƯCLN (24; 84; 180) = 22.3 = 12.

c) biện pháp 1: 60 = 22.3.5; 180 = 22.32.5

⇒ ƯCLN (60, 180) = 22.3.5 = 60.

Cách 2: 60 là cầu của 180 bắt buộc ƯCLN (60; 180) = 60.

d) 15 = 3.5; 19 = 19

⇒ ƯCLN(15, 19) = 1.

Bài 140 (trang 56 sgk Toán 6 Tập 1): search ƯCLN của:

a) 16, 80, 176 ; b) 18, 30, 77

Lời giải:

a) bí quyết 1 :

16 = 24 ;80 = 24.5 ;176 = 24.11

⇒ ƯCLN(16, 80, 176) = 24 = 16.

Cách 2 : 80 ⋮ 16; 176 ⋮ 16 đề nghị 16 là mong của 80; 176.

Do đó ƯCLN(16 ; 80 ; 176) = 16 (chú ý SGK – T55).

b)18 = 2.2.3 ; 30 = 2.3.5 ; 77=7.11

⇒ ƯCLN(18, 30, 77) = 1 (vì không có thừa số nguyên tố làm sao chung).

Bài 141 (trang 56 sgk Toán 6 Tập 1): bao gồm hai số nguyên tố cùng nhau nào mà cả hai các là phù hợp số không?

Lời giải:

Có rất nhiều cặp số nguyên tố cùng cả nhà mà rất nhiều là hợp số.

Ví dụ :

4 với 9 : 4 = 22 ; 9 = 32. Cặp số này không có thừa số nguyên tố làm sao chung.

10 với 27 : 10 = 2.5 ; 27 = 33. Cặp số này không có thừa số nguyên tố làm sao chung.

45 và 28 : 45 = 32.5 ; 28 = 22.7. Cặp số này không tồn tại thừa số nguyên tố làm sao chung.

539 và 195 : 539 = 72.11 ; 195 = 3.5.13. Cặp số này không có thừa số nguyên tố như thế nào chung.

Luyện tập 1 (trang 56)

Bài 142 (trang 56 sgk Toán 6 Tập 1): tìm ƯCLN rồi tìm các ước bình thường của:

a) 16 với 24 ; b) 180 với 234 ; c) 60, 90, 135

Lời giải:

a) Ta bao gồm 16 = 24 và 24 = 23.3 ⇒ ƯCLN (16, 24) = 23 = 8.

ƯC(16 ; 24) = Ư(8) = 1 ; 2 ; 4 ; 8.

b) Ta bao gồm 180 = 22.32.5 với 234 = 2.32.13 ⇒ ƯCLN(180, 234) = 2.32 = 18.

ƯC(180 ; 234) = Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18.

c) 60 = 22 .3.5; 90 = 2.32; 135 = 33 .5

⇒ ƯCLN(60, 90, 135) = 3.5 = 15.

ƯC(60, 90, 135) = Ư(15) = 1, 3, 5, 15

Luyện tập 1 (trang 56)

Bài 143 (trang 56 sgk Toán 6 Tập 1): tra cứu số thoải mái và tự nhiên a phệ nhất, biết rằng 420 ⋮ a cùng 700 ⋮ a.

Xem thêm: Top 7 Máy Xay Tỏi Ớt Công Nghiệp D30, Máy Xay Tỏi Ớt Công Nghiệp Đa Năng 3A2,2Kw

Lời giải:

420 ⋮ a cùng 700 ⋮ a nên a ∈ ƯC(420; 700).

a là số tự nhiên lớn nhất bắt buộc a = ƯCLN(420; 700).

Ta có: 420 = 22.3.5.7; 700 = 22.52.7

⇒ ƯCLN(420, 700) = 22.5.7 = 140

Vậy a = 140.

Luyện tập 1 (trang 56)

Bài 144 (trang 56 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm những ước chung to hơn 20 của 144 cùng 192.

Lời giải:

Ta có: 144 = 24.32; 192 = 26.3

⇒ ƯCLN(144, 192) = 24.3 = 48.

ƯC(144 ; 192) = Ư(48) = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 16 ; 24 ; 48.

Trong các ước thông thường trên, mong chung to hơn 20 là : 24 ; 48.

Luyện tập 1 (trang 56)

Bài 145 (trang 56 sgk Toán 6 Tập 1): Lan tất cả một tấm bìa hình chữ nhật size 75cm cùng 105cm. Lan mong mỏi cắt tấm bia thành các mảnh nhỏ dại hình vuông bằng nhau sao để cho tấm bìa được giảm hết, không thể thừa miếng nào. Tính độ dài lớn số 1 của cạnh hình vuông vắn (số đo cạnh của hình vuông bé dại là một số tự nhiên với đơn vị chức năng xentimét).

Lời giải:


Để tấm bìa được cắt không còn thừa mảnh làm sao thì cạnh hình vuông vắn phải là ước của chiều rộng và chiều dài tấm bìa.

Chiều rộng bởi 75cm, chiều dài bởi 105cm.

Do kia cạnh hình vuông phải là một trong những trong những ƯC(75 ; 105).

Độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là ƯCLN(75 ; 105).

Ta có : 75 = 3.52 ; 105 = 3.5.7

⇒ ƯCLN(75; 105) = 3.5 = 15.

Vậy cạnh hình vuông lớn tuyệt nhất là 15cm.

Luyện tập 2 (trang 57)

Bài 146 (trang 57 sgk Toán 6 Tập 1): tra cứu số thoải mái và tự nhiên x hiểu được 112 ⋮ x, 140 ⋮ x và 10

Lời giải:

Vì 112 ⋮ x ; 140 ⋮ x bắt buộc x ∈ ƯC(112, 140).

Ta bao gồm 112 = 24.7 ; 140 = 22.5.7

⇒ ƯCLN(112, 140) = 22.7 = 28.

⇒ ƯC(112, 140) = Ư(28) = 1, 2, 4, 7, 14, 28.

⇒ x ∈ 1; 2; 4; 7; 14; 28.

Mà 10 Bài 147 (trang 57 sgk Toán 6 Tập 1): Mai và Lan mọi người mua cho tổ mình một trong những bút chì màu. Mai sở hữu 28 bút. Lan mau 36 bút. Số bút trong những hộp cây bút đều cân nhau và số bút trong mỗi hộp to hơn 2.

a) điện thoại tư vấn số bút trong mỗi hộp là a. Tìm quan hệ nam nữ giữa a với mỗi số 28, 36, 2

b) kiếm tìm số a nói trên.

Xem thêm: Bài Văn Giải Thích Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn (13 Mẫu), Giải Thích Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn

c) Hỏi Mai mua từng nào hộp cây bút chì màu? Lan mua từng nào hộp cây bút chì màu?

Lời giải:

a) vì chưng số bút chì trong mỗi hộp cây bút chì đều bằng nhau và bằng a (bút).

Nên số cây viết Mai và Lan mua bắt buộc là bội của a.

Hay a là ước của 28 cùng 36.

Số bút trong mỗi hộp lớn hơn 2 phải a > 2.

b) Ta có: 28 = 22.7 ; 36 = 22.32

⇒ ƯCLN(28, 36) = 22 = 4

a ∈ ƯC(28; 32) = Ư(4) = 1; 2; 4

a > 2 cần a = 4.

c) Số hộp cây bút chì màu sắc Mai download là 28 : 4 = 7 (hộp)

Số hộp cây bút chì color Lan mua là 36 : 4 = 9 (hộp)

Luyện tập 2 (trang 57)

Bài 148 (trang 57 sgk Toán 6 Tập 1): Đội nghệ thuật của một trường bao gồm 48 nam cùng 72 người vợ về một huyện nhằm biểu diễn. Muốn giao hàng đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam với nữ, số phái mạnh được chia gần như vào những tổ, số người vợ cũng vậy.

Có thể chia được không ít nhất thành bao nhiêu tổ?