Học tiếng anh trực tuyến trên điện thoại di động!

     Bạn đang xem: Học tiếng anh trực tuyến trên điện thoại di động!

*
*

Luyện thi TOEIC
Tôi sắp đến thi TOEIC
Tôi chưa ao ước thi TOEIC
hơn 6 tháng nữa tôi mới thi TOEIC
*Xem thêm: Top 9 Vẽ Tranh Đề Tài Hoạt Động Ngày Hè 2022, Vẽ Tranh Phong Cảnh Mùa Hè Lớp 7 Đơn Giản Nhất

- bạn ơi cho bạn hỏi có trang web nào luyện thi TOEIC online hay mà chia ra nhiều lever ko? Mình kiếm tìm mãi ko thấy? hic
Học tiếng Anh giao tiếp » tay nghề học giờ Anh
Những kết cấu tiếng anh hay theo sau là động từ nguyên mẫu


Xem thêm: Từ Up Trong Facebook Nghĩa Là Gì, Từ Up'' Trong Facebook Nghĩa Là Gì

Có thể bạn cần hiểu rõ :

1 - lớn afford to lớn V + O ……………….. Nỗ lực làm gì

2 - to agree lớn V + O …………………… gật đầu đồng ý làm gì

3 - to agree with so …………………... Gật đầu đồng ý với ai

4 - khổng lồ appear to lớn V + O ………………... Dường như

5 - to ask to lớn V + O ……………………. Yêu mong làm gì

*

6 - to lớn ask sb to lớn V st …………………… yêu cầu ai làm cho gì

7 - lớn decide to V + O ……………….. Quyết định làm gì

8 - lớn expect khổng lồ V + O ………………… hi vọng

9 - khổng lồ learn to V + O ………………….. Học

10 - to lớn manage khổng lồ V + O ……………….. Xoay xở

11 - to lớn offer lớn V + O ………………….. đề nghị làm cái gi cho ai

12 - to lớn plan khổng lồ V + O …………………... đặt kế hoạch

13 - lớn promise to lớn V + O ………………. Hứaluyện nghe giờ anh giao tiếp

14 - lớn encourge to lớn V + O ……………… khuyến khích

15 - to refuse lớn V + O ………………….. Trường đoản cú chối

16 - to lớn threaten to lớn V + O ………………… nạt dọa

17 - to doubt whether S + (V) + O………. Nghi ngờ về vật gì đó

18 - to want to V + O …………………… ước ao làm gì

19 - lớn want sb to lớn V st …………………… mong ai có tác dụng gì

20 - to intend khổng lồ V + O …………………… gồm ý định

21 - to advise sb khổng lồ V + O ………………….. Khuyên ai làm cho gì

22 - to lớn allow sb lớn V + O …………………… cho phép ai làm gì

23 - to lớn beg sb to V + O ……………………… ước xin ai

24 - lớn forbid to lớn V + O ………………………. Cấm làm cho gì

25 - to lớn invite khổng lồ V + O ………………………. Mời

26 - to invite sb lớn V + O …………………… mời ai có tác dụng gì

27 - to persuade sb lớn V + O ………………… thuyết phục ai có tác dụng gìtự học tiếng anh giao tiếp

28 - to lớn remind sb khổng lồ V + O …………………... Nói ai có tác dụng gì

29 - khổng lồ teach sb to V + O …………………….. Dạy

30 - lớn tell sb to V + O ………………………. Bảo

31 - to lớn urge sb to lớn V + O ……………………… ân hận thúc

32 - to have sb V + O ………………………... Nhờ

33 - to make sb V + O ……………………….. Bắt ép

34 - S + would lượt thích to V + O ………………… thích

35 - S + used lớn V + O …………………….. Vẫn từng làm gì (nay không làm nữa)

36 - to + encourage sb to lớn V st ………………. Khuyến khích ai làm gì

37 - I + (take) + sb + (time) + to V st anh văn tiếp xúc cơ bản


kimsa88
cf68