VĂN BẢN BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC TẬP

     

Viết tường trình gửi cô giáo chủ nhiệm Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp là đề tài thân thuộc để các em đoàn luyện kĩ năng làm văn. Xin vui lòng tham khảo với goodsmart.com.vn nhé !

*
viết báo cáo về kết quả học tập của lớp

Văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp


Dưới đây là Văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp, mời các bạn cùng tham khảo !

*
văn bản báo cáo về tình hình học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 3, LỚP ………. TRƯỜNG TIỂU HỌC …………..

Bạn đang xem: Văn bản báo cáo tình hình học tập

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ………… ..

Em tên là: …………., Lớp trưởng ………… .. Em xin đại diện cho các em học trò lớp …………., Báo cáo tình hình hoạt động của lớp trong 3 tháng qua.

1) Học tập:

– Tất cả học trò trong lớp học bài và kết thúc đầy đủ các bài tập trước lúc tới lớp.

– 100% ĐV dự giờ đọc nghiêm chỉnh, hiệu quả.

– 100% các bạn làm bài nghiêm chỉnh, ko sao chép.

2) Tham dự:

– Nghỉ học có phép: 2 buổi.

– Nghỉ học ko phép: 1 buổi.

– Đi học muộn: ko có.

3) Kỷ luật:

– 100% học trò chấp hành nghiêm nội quy nhà trường, ko có em vi phạm kỉ luật.

4) Nhân công:

– Các đội đã kết thúc tuyệt vời nhiệm vụ hàng ngày của mình.

– Nhóm 4 trồng hoa và dọn sân sau (xung phong) thật tốt.

5) Các nhiệm vụ khác:

– Cả lớp đóng góp giấy vụn, đồ dùng cũ để tiến hành kế hoạch bé đạt 100%.

6) Phần thưởng:

1. Khen bạn đạt nhiều điểm 10: …………

b. Nhóm lao động giỏi: nhóm 4, nhóm 2.

Dưới đây là các hoạt động của lớp trong tháng cách đây không lâu.

Thay mặt lớp ………….

Tổ trưởng

(ký tên)

Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của mình

Dưới đây là Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của mình, mời các bạn cùng tham khảo !

viết văn bản báo cáo về tình hình học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

… tháng ngày 5 ….

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI 1 LỚP …….

Kính gửi: Thầy (cô) chủ nhiệm lớp …… ..

Chúng tôi xin báo cáo hoạt động của Nhóm 1 trong 12 tháng qua như sau:

1. Về hoạt động học:

– Cả nhóm 8 em đều đi học chăm chỉ, đúng giờ. Thực hiện nền nếp theo dõi bài của nhau trước lớp 15 phút, ko vi phạm.

Xem thêm: Bồn Tắm Phao Cho Người Lớn, Mua Sắm Bồn Tắm Bơm Hơi Cho Người Lớn

– Học bài và làm bài đầy đủ, nghiêm chỉnh.

– Có tinh thần phát biểu xây dựng. Trong tháng, có 124 lượt bình luận. Nhiều nhất Phương Linh có 20 bình luận.

– Kết quả: 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8, 4 điểm

– Không có điểm yếu.

2. Về lao động:

Có 1 buổi tổng vệ sinh lớp. Tất cả đều tự giác và kết thúc tốt công tác được giao.

Sau lúc tổng kết, yêu cầu chủ tọa khen thưởng các cộng đồng, tư nhân sau:

1- Số đông: Nhóm 2

2- Tư nhân: …… ..

Tổ trưởng

(ký tên)

Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp em trong tháng qua

viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp

Dưới đây là Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp em trong tháng qua, mời các bạn cùng tham khảo !

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……… tháng ngày 5 ……

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP 3 

Kính gửi: Thầy (cô) chủ nhiệm lớp …….

Chúng tôi xin tổng hợp tình hình hoạt động của tổ trong tháng và báo cáo với thầy cô giáo (GV) chủ nhiệm những nội dung chính sau:

1- Về học tập:

– Nhìn chung tháng cách đây không lâu cả tổ đi học chăm chỉ, đúng giờ. (Chỉ 1 bệnh nhân có giấy phép.)

– Thực hiện đúng nội quy học tập: học thuộc bài, làm đầy đủ các bài tập.

– Có tinh thần xây dựng bài phát biểu.

* Kết quả: 22 điểm khá, 18 điểm khá, ko có điểm trung bình yếu. Tiêu biểu trong phần học của nhóm có bạn Diễm Mi đạt 4/10 điểm.

2- Về lao động:

Có buổi tổng vệ sinh lớp: chi đội tham dự đon đả.

Qua tóm lược tình hình, toàn đội hợp nhất đề nghị biểu dương:

– Nhóm 2, nhóm 3

Tổ trưởng

(Ký tên)

Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp khi kết thực năm học

Dưới đây là Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp khi kết thực năm học, mời các bạn cùng tham khảo !

*
viết bản báo cáo về tình hình học tập

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

… ngày tháng năm …

Báo cáo Hoạt động Năm 1 của Đội… .

Kính gửi: Thầy (cô) chủ nhiệm lớp… ..

Báo cáo hoạt động của Nhóm 1 trong 12 tháng qua như sau:

1. Về hoạt động học:

– Cả nhóm 8 em đều siêng năng đi học đúng giờ. Hãy thực hiện kỉ luật theo dõi bài viết của nhau trước lớp 15 phút nếu không vi phạm.

– Học bài và làm bài đầy đủ, nghiêm túc.

– Có ý thức phát biểu xây dựng. Đã có 124 bình luận trong một tháng. Tốt nhất, bạn… … … .. 20 bình luận.

– Kết quả: 12 điểm 10 điểm, 10 điểm 9 điểm, 11 điểm 7, 8, 4 điểm

– Không có điểm yếu.

2. Về Lao động:

Có một lớp làm sạch. Mọi người đều chấp nhận tốt những khẳng định của họ và hoàn thành nhiệm vụ được giao cho họ.

Sau khi tổng kết, chúng tôi đề nghị chủ tọa giới thiệu các tập thể và cá nhân sau:

1- Nhóm: Nhóm 2

2- Cá nhân:… … … … … … … … … … … … … … .


Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp

Ký tên

2. Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc … ngày ….tháng ….5 …. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 1 LỚP ……. Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp …….. Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tháng 12 cách đây không lâu như sau: 1. Về hoạt động học tập: – Cả tổ gồm 8 bạn đều đi học chăm chỉ, đúng giờ. Thực hiện tốt nền nếp truy bài cho nhau trước giờ vào học 15 phút ko bạn nào vi phạm. – Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ, nghiêm chỉnh. – Có tinh thần phát biểu xây dựng bài. Trong tháng có 124 quan điểm phát biểu. Nhiều nhất là bạn Phương Linh 20 quan điểm. – Kết quả: có 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8, 4 điểm – Không có điểm yếu. 2. Về lao động: Có 1 buổi lao động vệ sinh trường lớp. Tất cả đều chấp thuận tốt tự cắt cử và kết thúc được công tác được giao. Qua tổng kết, chúng em yêu cầu cô (thầy) chủ nhiệm biểu dương nhóm và tư nhân sau: 1- Số đông: Nhóm 2 2- Tư nhân: ……..

Xem thêm: 3 Nguyên Nhân Máy Giặt Toshiba Báo Lỗi Máy Giặt Toshiba E7 4, E7

Tổ trưởng (Kí tên)

3. Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc. ……… ngày ….tháng ….5 …… BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 3 LỚP 3 Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp……. Chúng em xin tổng hợp các hoạt động của tổ trong tháng và báo cáo với cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm những nội dung chính sau đây: 1- Về học tập: – Nhìn chung tháng qua cả tổ đi học chăm chỉ, đúng giờ. (Chỉ có 1 trường hợp bị bệnh có giấy xin phép). – Thực hiện nội quy học tập nghiêm chỉnh: học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ. – Có tinh thần tốt trong phát biểu xây dựng bài. * Kết quả: 22 điểm giỏi, 18 điểm khá, ko có điểm trung bình yếu kém. Tiêu biểu trong học tập của tổ có bạn Diễm Mi đạt 4 điểm 10. 2- Về lao động: Có 1 buổi tham dự làm vệ sinh trường lớp: tổ tham dự đầy đủ đon đả. Qua tổng hợp tình hình, tổ hợp nhất yêu cầu biểu dương: – Nhóm 2, nhóm 3

Tổ trưởng (Kí tên)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Văn chương – Tài liệu của Phần Mềm Portable VN.