Vecto Cường Độ Điện Trường Và Vecto Cảm Ứng Từ

     

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 12 Vật lý 5 câu Trắc nghiệm Điện từ trường cực hay, có đáp án !!

Trong điện từ trường, vectơ cường độ điện tr...

Bạn đang xem: Vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ

Câu hỏi: Trong điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn

A. có phương vuông góc với nhau.

B. cùng phương, ngược chiều.

C. cùng phương, cùng chiều.

D. có phương lệch nhau 45º.

Đáp án

- Hướng dẫn giải

Trong điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn có phương vuông góc với nhau.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

5 câu Trắc nghiệm Điện từ trường cực hay, có đáp án !!

Lớp 12 Vật lý Lớp 12 - Vật lý


Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn

A.

cùng phương, ngược chiều.

B.

có phương vuông góc với nhau.

C.

D.

có phương lệch nhau góc 450.


Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.

Bạn đang xem: Vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ

B. Vectơ cường độ điện trường E → cùng phương với vectơ cảm ứng từ B →

C. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

D. Sóng điện từ là sóng ngang và mang theo năng lượng.


*

*

Câu hỏi :Trong điện từ trường ,các vecto cường độ điện trường và vectow cảm ứng từ luôn

A.Cùng phương ngược chiều

B.Cùng phương ,cùng chiều


C.Có phương vuông góc với nhau

D. Có phương lệch nhau góc 450.

Trong điện từ trường, véc tơ cường độ điện trường E và véc tơ cảm ứng từ B luôn dao động cùng pha, cùng tần số nhưng theo hai phương khác nhau.

Chọn đáp án C.

Một nguồn phát sóng vô tuyến, đặt tại điểm O, phát ra một sóng có tần số 10 MHz, biên độ 200 V/m.Vectơ cường độ điện trường tại o có phương song song với trục Oz ; vectơ cảm ứng từ có phương song song với trục Ox của một hệ trục toạ độ vuông góc Oxyz và có độ lớn 2. 10 - 4 T. Viết phương trình dao động của cường độ điện trường và cảm ứng từ tại O. Lấy pha dao động ban đầu bằng không.

Tại O : E = E 0 cos2 π ft ⇒ E = 200cos2. 10 7 π t(V/m).

B = B 0 cos2 π ft ⇒ B = 2. 10 - 4 cos2. 10 7 π t(T).

Tại một điểm trên phương truyền sóng điện từ.


*

Hình vẽ diễn tả đúng phương và chiều của vectơ cường độ điện trường E → , vectơ cảm ứng từ B → và vectơ vận tốc truyền sóng v → là

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Chọn đáp án C

+ Trong quá trình truyền sóng, các vecto E → , B → , v → theo thứ tự hợp thành một tam diện thuận → Hình 3 đúng

Tại một điểm trên phương truyền sóng điện từ. Hình vẽ diễn tả đúng phương và chiều của vectơ cường độ điện trường E → vectơ cảm ứng từ B → và vectơ vận tốc truyền sóng v → là


*

A. Hình 1.

Xem thêm: Top Các Loại Sữa Chua Dành Cho Bé Được Các Mẹ Tin Dùng, Top 7 Loại Sữa Chua Dành Cho Bé Từ 6 Tháng Tuổi

B. Hình 2

C. Hình 3.

D. Hình 4.

Đáp án C

+ Trong quá trình truyền sóng, các vecto B → , E → , v → theo thứ tự hợp thành một tam diện thuận ->Hình 3 đúng.


Tại một điểm trên phương truyền sóng điện từ. Hình vẽ diễn tả đúng phương và chiều của vectơ cường độ điện trường E → vectơ cảm ứng từ B → và vectơ vận tốc truyền sóng v → là


A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

Trong quá trình truyền sóng, các vecto E → , B → , v → theo thứ tự hợp thành một tam diện thuận → Hình 3 đúng

Đáp án C

Một electron bay vào một trường điện từ với vận tốc bằng 10^5 m/s. Đường sức điện trường và đường sức từ có cùng phương chiều. Cường độ điện trường E=10 V/m, cường độ từ trường H=8.10^3 A/m. Tìm gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến và gia tốc toàn phần của electron trong trường hợp:a/ Electron chuyển động theo phương chiều của các đường sức từb/ Electron chuyển động vuông góc với các đường sức từ

Cái này là vật lý đại cương rồi, không phải vật lý phổ thông. Mình hướng dẫn thế này nhé.

Xem thêm: Học Tiếng Anh Trực Tuyến Trên Điện Thoại Di Động!, Các Động Từ Theo Sau Là To V

a) Electron chuyển động theo chiều đường sức từ, lực Lorent bằng 0\(\Rightarrow a_n=0\)

\(a_t=\dfrac{eE}{m}=1,76.10^{14}(m/s^2)\)

Gia tốc toàn phần:\(a=a_t\)

b) Electron chuyển động vuông góc với đường sức từ

Khi đó, lực điện và lực Lorent hướng vuông góc với phương chuyển động, và 2 lực này vuông góc với nhau

\(\Rightarrow a_t=0\)

\(a_n=\sqrt{(\dfrac{eE}{m})^2+(\dfrac{evB}{m})^2}=...\)

Gia tốc toàn phần:\(a=a_n\)

Một electron có vận tốc v = 2 . 10 5 m/s đi vào trong điện trường đều vecto E vuông góc với đường sức điện. Cường độ điện trường là E = 10 4 V/m. Để cho electron chuyển động thẳng đều trong điện trường, ngoài điện trường còn có từ trường. Hãy xác định vectơ cảm ứng từ. Biết chiều của các vectơ v và vecto E được cho như hình vẽ.


Trên hình vẽ là hai dây dẫn dài vô hạn mang các dòng điện I1 = I2= I, có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có chiều ngược nhau. Hãy biểu diễn vectơ cảm ứng từ tại các điểm A, M, N do hai dòng điện I1 và I2 gây ra


Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100g mang điện tích 7 . 10 − 7 C . Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương nằm ngang và có độ lớn 10 5 V / m . Khi quả cầu đang cân bằng, người ta đột ngột đổi ngược chiều điện trường nhưng vẫn giữ nguyên cường độ. Trong quá trình dao động, hai vị trí trên quỹ đạo của quả nặng có độ cao chênh lệch nhau lớn nhất là

Fun789