VÌ SAO CUỘC CÁCH MẠNG TÂN HỢI LÀ CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN KHÔNG TRIỆT ĐỂ

     

Câu hỏi: Tại sao giải pháp mạng Tân Hợi ko triệt để

Lời giải

Cách mạng Tân Hợi không triệt để thể hiện qua các điểm sau:

- không giải quyết được vấn đề ruộng đất mang lại nông dân.

Bạn đang xem: Vì sao cuộc cách mạng tân hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để

- ko thủ tiêu tận gốc giai cấp phong kiến, nhưng chỉ thỏa hiệp

- Chưa đánh đuổi được thực dân xâm lược cũng như không dám đấu tranh nhau lại quyền lợi của dân tộc

- Cuộccách mạng còn non yếu về mặt đường lối cùng tổ chức.

Kiến thức mở rộng

*Cách mạng Tân Hợi 1911:

là một trong những cuộc giải pháp mạng dân chủ tư sản không triệt để tại Trung Quốc. Cuộc bí quyết mạng này đã góp loại bỏ chế độ phong kiến cổ hủ thành lập cần chế độ dân chủ theo chế độ cùng hệ tư tưởng mới. Bí quyết mạng Tân Hợi 1911 mang đến sức ảnh hưởng khổng lồ lớn với cách mạng dân tộc dân chủ tại Việt nam sau này

*

*Nguyên nhân cuộc cách mạng Tân Hợi


- cách mạng Tân Hợi bởi vì sự mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân với chế độ phong kiến cùng đế quốc.

- Bởi nhà Mãn Thanh hèn mạt cản trở sự phạt triển của đất nước, đã trao quyền khai thác đường sắt đến bọn đế quốc, làm phân phối rẻ lợi ích của dân tộc.

* Ý nghĩa của biện pháp mạng Tân Hợi

- giải pháp mạng Tân Hợi 1911 là cuộc biện pháp mạng dân chủ tư sảnđầu tiên tất cả đường lối cùng giai cấp lãnh đạo cụ thể.

Xem thêm: 3 Bài Văn Thuyết Minh Về Một Cây Bút Bi, Top 12 Bài Thuyết Minh Về Cây Bút Bi Siêu Hay

- cách mạng đã chấm dứt chế độ quân chủ chăm chế, lật đổ triều đại Mãn Thanh, mở đường mang lại chủ nghĩa tư bản vạc triển. Dường như cách mạng cũng mang đến quyền tự vị bình đẳng mang lại nhân dân Trung Quốc. Đối với những nước trên thế giới thì bí quyết mạng Tân Hợi 1911 thắng lợi đã cổ vũ tinh thần đấu tranh đòi quyền dân chủ đến nhân dân thế giới.

* Kết quả của phương pháp mạng Tân Hợi

- Kết quả chế độ phong kiến triều đình Mãn Thanh ở Trung Quốc thời kỳ này bị lật đổ.

- Nước trung quốc Dân Quốc ra đời, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Milo Trên Tiktok, Khám Phá Video Phổ Biến Của Làm Bánh Milo

- Công nhận quyền tự vị dân chủ với bình đẳng của mọi công dân. Mặc dù về cơ bản cuộc bí quyết mạng này lại không sở hữu đến kết quả triệt để.