VIỆC PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG CỦA ĐÔNG NAM Á LỤC ĐỊA THEO HƯỚNG ĐÔNG TÂY

     

Bài 1 trang 101 SGK Địa lí 11

Bài 2 trang 101 SGK Địa lí 11

Dựa vào hình 11.1, hãy cho thấy thêm khu vực Đông phái nam Á tiếp cạnh bên với các biển và hải dương nào? Nêu ý nghĩa sâu sắc của hải dương và đại dương so với sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực?

Dựa vào lược vật dụng “Các nước trên núm giới” trang 4, 5 sgk, đứng tên các non sông thuộc Đông phái nam Á lục địa, Đông nam giới Á hải đảo.

Khí hậu của Đông nam giới Á bao gồm những dễ ợt và khó khăn gì so với sự cách tân và phát triển kinh tế?

Việc phát triển giao thông của Đông phái mạnh Á châu lục theo hướng đông –tây gồm những ảnh hưởng gì đối với sự vạc triển kinh tế tài chính - làng hội?


*