Tính tổng các số từ 1 đến 100

     

Câu vấn đáp được đảm bảo chứa thông tin đúng chuẩn và đáng tin cậy, được chứng thực hoặc vấn đáp bởi các chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.Bạn sẽ xem: Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên và thoải mái từ 1 cho 100?


*

Câu 1:

Tổng số chẵn.

Bạn đang xem: Tính tổng các số từ 1 đến 100

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if i hack 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if not i hack 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if i thủ thuật 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

end.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if not i hack 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarBạn ơi mình chỉ mới học tới bài xích for... Vì chưng còn if Not i dò 2=0 then inc(...) thì bản thân ko hiểu chúng ta có thể lập cái nào dễ dàng hơn ko

Câu 1:

Tổng số chẵn.

Xem thêm: Soạn Bài Nói Với Con Của Y Phương, Soạn Bài: Nói Với Con (Ngắn Nhất)

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if not i gian lận 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

end.

Xem thêm: Nhận Thức Và Trách Nhiệm Của Tuổi Trẻ Trước Hiện Tượng Lãng Phí Trong Cuộc Sống Hiện Nay

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

end.

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar