VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN ĐI QUA 3 ĐIỂM

     

Cách viết phương trình con đường tròn đi qua 3 điểm không thẳng hàng và bài tập

Cách viết phương trình mặt đường tròn đi qua 3 điểm ko thẳng mặt hàng là một trong những dạng toán cơ phiên bản về dạng toán mặt đường tròn. Nhằm giúp những em củng thế thêm phần kiến thức và kỹ năng Hình học vô cùng đặc biệt quan trọng này, thpt Sóc Trăng đã chia sẻ nội dung bài viết sau đây. Bạn khám phá nhé !

I. LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
Bạn đang xem: Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm

1. Lập phương trình đường tròn có tâm và nửa đường kính cho trước

Bạn sẽ xem: biện pháp viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm ko thẳng hàng & bài tập

Phương trình đường tròn bao gồm tâm I(a;b)">I(a;b), buôn bán kính R">R là :


(x−a)2+(y−b)2=R2">(x−a)2+(y−b)2=R2

2. Nhận xét

Phương trình đường tròn (x−a)2+(y−b)2=R2">(x−a)2+(y−b)2=R2 có thể được viết bên dưới dạng 

x2+y2−2ax−2by+c=0">x2+y2−2ax−2by+c=0

trong đó c=a2+b2−R2">c=a2+b2−R2

Ngược lại, phương trình x2+y2−2ax−2by+c=0">x2+y2−2ax−2by+c=0 là phương trình của mặt đường tròn (C)">(C) khi và chỉ khi a2+b2−c>0">a2+b2−c>0.

Xem thêm: Nơi Bán Cốc Giấy Dùng 1 Lần Giá Cốc Giấy Dùng 1 Lần (Túi 50 Cái)


Xem thêm: Công Thức Tính Tam Giác Vuông Cân, Đều, Công Thức Tính Chu Vi Và Diện Tích Tam Giác


Khi ấy đường tròn(C)">(C) có tâm I(a;b)">I(a;b) và cung cấp kính R=a2+b2−c">R=√a2+b2−c

3. Phương trình tiếp tuyến của mặt đường tròn

Cho điểm M0(x0;y0)">M0(x0;y0)nằm trên tuyến đường tròn (C)">(C) tâm I(a;b)">I(a;b).Gọi ∆">Δ là tiếp đường với (C)">(C) tại M0">M0

*

b)

*

c) 

*

d) 

*

Bài 2. Viết phương trình con đường tròn gồm tâm I với tiếp xúc với con đường thẳng 

*
 với dạng 2

a) 

*

b) 

*

c) 

*

d) 

*

Bài 3. Viết phương trình mặt đường tròn có 2 lần bán kính AB, với: (dạng 3)

a) 

*

b) 

*

c) 

*

d) 

*

Bài 4. Viết phương trình mặt đường tròn trải qua hai điểm A, B và tất cả tâm I nằm trên đường thẳng, với: (dạng 4)

a) 

*

b) 

*

c)

*

Bài 5. Trong các phương trình sau, phương trình làm sao là phương trình nhịn nhường tròn. Tìm trọng điểm và buôn bán kinh của con đường tròn đó:

a) 

*

b) 

*

c) 

*

d) 

*

e) 

*

f) 

*

g) 

*
*

h) 

*

Bài 6. Tìm m để các phương trình sau là phương trình đường tròn

a) 

*

b) 

*

c) 

*

d) 

*

Bài 7. * search m đề các phương trình sau là phương trình con đường tròn:

a) 

*

b)

*

c) 

*

d) 

*

e)

*