Viết Về Công Việc Tương Lai Bằng Tiếng Anh

     

Chắc hẳn chúng ta người nào cũng từng ao ước được biến chuyển giáo viên, bác sĩ tốt thậm chí là một trong những phi hành gia ngay từ khi còn nhỏ. Thật dễ dàng và đơn giản để bạn nói “Tôi ý muốn trở thành chưng sĩ” trong giờ Việt. Thế nhưng để mô tả nội dung trên bởi tiếng Anh, chúng ta phải nói ra sao cho đúng? Hãy thuộc goodsmart.com.vn đoạt được ngay bộ 100+ tự vựng các nghề nghiệp và công việc cùng biện pháp viết về nghề nghiệp và công việc tương lai bởi tiếng Anh cực kỳ đơn giản dễ dàng nhé! 

1. Từ bỏ vựng về những nhóm nghề nghiệp tương lai bằng tiếng Anh thông dụng

1.1 nghề nghiệp và công việc tiếng Anh nghành Giáo dục

Đến trường hàng ngày nhưng liệu bạn có biết giáo viên không chỉ là đơn thuần là “Teacher” nhưng còn có không ít cách hotline khác không? tò mò ngay nhé!

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Teacher/ˈtiː.tʃər/Giáo viên
Lecturer/ˈlek.tʃər.ər/Giảng viên đại học
Professor/prəˈfes.ər/Giáo sư
Teaching assistant/ˈtiː.tʃɪŋ əˌsɪs.tənt/Trợ giảng
Nghề nghiệp giờ Anh lĩnh vực Giáo dục

1.2 nghề nghiệp và công việc về nghành Truyền hình, phạt thanh cùng Giải trí

Hình hình ảnh những cô ca sĩ, số đông chàng diễn viên mở ra hào loáng trên tivi khi nào cũng khiến bọn họ mê mẩn đúng không ạ nào? Vậy chúng ta còn chần chờ gì nhưng không mày mò xem những nghề nghiệp và công việc đó giờ đồng hồ Anh viết như vậy nào!

Từ vựngPhiên âm Dịch nghĩa
Actress/ˈæk.trəs/Nữ diễn viên
Actor/ˈæk.tər/Nam diễn viên
Comedian/kəˈmiː.di.ən/Diễn viên hài
Film director/ˈfɪlm daɪˌrek.tər/Đạo diễn
Musician/mjuːˈzɪʃ.ən/Nhạc sĩ
Author/ˈɔː.θər/Nhà văn
Artist/ˈɑː.tɪst/Họa sĩ
Model/ˈmɒd.əl/Người mẫu
Photographer/fəˈtɒɡ.rə.fər/Thợ chụp ảnh
Composer/kəmˈpəʊ.zər/Nhà biên soạn nhạc
Singer/ˈsɪŋ.ər/Ca sĩ
Disc Jockey (DJ)/ˈdɪsk ˌdʒɒk.i/Người phối nhạc
Dancer/ˈdɑːn.sər/Vũ công
Choreographer/ˌkɒr.iˈɒɡ.rə.fər/Biên đạo múa
Dance teacher/dɑːns ˈtiːʧə/Giáo viên dạy múa
Fitness instructor/ˈfɪtnɪs ɪnˈstrʌktə/Huấn luyện viên thể hình
Martial arts instructor/ˈmɑːʃəl ɑːts ɪnˈstrʌktə/Giáo viên dạy dỗ võ
Personal trainer/ˈpɜːsnl ˈtreɪnə/Huấn luận viên thể hình tư nhân
Professional footballer/prəˈfɛʃənl ˈfʊtbɔːlə/Cầu thủ chăm nghiệp
Television producer/ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən prəˈdʒuː.sər/Nhà cung cấp chương trình truyền hình
Master of Ceremonies (MC)/ˌmɑː.stər əv ˈser.ɪ.mə.niz/Dẫn lịch trình truyền hình
TV presenter/ˌtiːˈviː prɪˈzɛntə/Dẫn chương trình truyền hình
Weather forecaster/ˈwɛðə ˈfɔːkɑːstə/Dẫn dự báo thời tiết
Editor/ˈed.ɪ.tər/Biên tập viên
Fashion designer/ˈfæʃ.ən dɪˈzaɪ.nər/Nhà xây đắp thời trang
Graphic designer/ˌɡræf.ɪk dɪˈzaɪ.nər/Nhà xây cất đồ họa
Illustrator/ˈɪl.ə.streɪ.tər/Họa sĩ vẽ tranh minh họa
Journalist/ˈdʒɜː.nə.lɪst/Nhà báo
Playwright/ˈpleɪ.raɪt/Nhà biên soạn kịch
Poet/ˈpəʊ.ɪt/Nhà thơ
Sculptor/ˈskʌlp.tər/Nhà điêu khắc
Nghề nghiệp về nghành nghề dịch vụ Truyền hình, phát thanh và Giải trí

1.3 công việc và nghề nghiệp tương lai giờ đồng hồ Anh lĩnh vực Du lịch, Lữ hành và Khách sạn

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Waiter/ˈweɪ.tər/Bồi bàn nam
Waitress/ˈweɪ.trəs/Bồi bàn nữ
Bartender/ˈbɑːˌten.dər/Nhân viên ship hàng quầy bar
Pub landlord/pʌbˈlænd.lɔːd/Chủ quán rượu
Barman/ˈbɑː.mən/Nam nhân viên cấp dưới quán rượu
Barmaid/ˈbɑː.meɪd/Nữ nhân viên quán rượu
Barista/bɑːrˈiːs.tə/Người pha trộn cà phê
Chef/ʃef/Đầu nhà bếp trưởng
Cook/kʊk/Đầu bếp
Hotel manager/həʊˈtel ˈmæn.ɪ.dʒər/Quản lý khách hàng sạn
Hotel porter/həʊˈtel ˈpɔː.tər/Nhân viên khuân đồ tại khách hàng sạn
Tour guideTourist guide/tʊər ɡaɪd/Hướng dẫn viên du lịch
Bouncer/ˈbaʊn.sər/Kiểm rà soát an ninh
Nghề nghiệp tương lai tiếng Anh nghành nghề Du lịch, Lữ hành cùng Khách sạn

1.4 nghề nghiệp tương lai bởi tiếng Anh nghành nghề dịch vụ Khoa học

Được bay lên ngoài hành tinh hoặc mày mò hóa thạch bự long chắc rằng là mong mơ thuở còn nhỏ bé của tất cả chúng ta. Cố gắng thì, cùng tò mò ngay giải pháp viết những công việc và nghề nghiệp ấy trong giờ đồng hồ Anh thôi nào!

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Scientist/ˈsaɪən.tɪst/Nhà khoa học
Astronomer/əˈstrɒn.ə.mər/Nhà thiên văn học
Biologist/baɪˈɒl.ə.dʒɪst/Nhà sinh học
Botanist/ˈbɒt.ən.ɪst/Nhà thực đồ học
Chemist/ˈkem.ɪst/Nhà hóa học
Physicist/ˈfɪz.ɪ.sɪst/Nhà vật lý
Meteorologist/ˌmiː.ti.əˈrɒl.ə.dʒɪst/Nhà khí tượng học
Lab technician/læbtekˈnɪʃ.ən/Nhân viên chống thí nghiệm
Researcher/rɪˈsɜː.tʃər/Nhà phân tích
Astronomer/əˈstrɒn.ə.mər/Nhà thiên văn học
Economist/iˈkɒn.ə.mɪst/Nhà kinh tế tài chính học
Tree surgeon/ˈtriː ˌsɜː.dʒən/Chuyên gia bảo đảm an toàn thực vật
Archaeologists/ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst/Nhà khảo cổ học
Nghề nghiệp tương lai bằng tiếng Anh nghành nghề dịch vụ Khoa học

1.5 nghề nghiệp tiếng Anh lĩnh vực Y tế

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Dentist/ˈden(t)əst/Nha sĩ
Pharmacist/ Chemist/ˈfɑː.mə.sɪst/Dược sĩ
Doctor/ˈdɒk.tər/Bác sĩ
Nurse/nɜːs/Y tá
Nanny/ˈnæn.i/Vú em
Midwife/ˈmɪd.waɪf/Bà đỡ/nữ hộ sinh
Optician/ɒpˈtɪʃ.ən/Bác sĩ mắt
Physiotherapist/ˌfɪz.i.əʊˈθer.ə.pɪst/Nhà vật lý trị liệu
Paramedic/ˌpær.əˈmed.ɪk/Nhân viên cấp cho cứu/ trợ lý y tế
Psychologist/saɪˈkɒl.ə.dʒɪst/Nhà tâm lý học
Psychiatrist/saɪˈkaɪə.trɪst/Nhà tâm thần học
Surgeon/ˈsɜː.dʒən/Bác sĩ phẫu thuật
Vet/ Veterinary surgeon/vet//ˌvet.ər.ɪ.nər.i ˈsɜː.dʒən/Bác sĩ thú y
Medical assistant/ Physician assistant/ˈmed.ɪ.kəl əˈsɪs.tənt//fɪˈzɪʃ.ən əˈsɪs.tənt/Phụ tá bác bỏ sĩ
Carer/ˈkeə.rər/Nhân viên quan tâm người ốm
Nghề nghiệp giờ Anh lĩnh vực Y tế

1.6 nghề nghiệp tương lai bởi tiếng Anh nghành nghề Vận tải

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Bus driver/ˈbʌs ˌdraɪ.vər/Tài xế xe pháo buýt
Flight attendant/ˈflaɪt əˌten.dənt/Tiếp viên mặt hàng không
Pilot/ˈpaɪ.lət/Phi công
Baggage handler/ˈbæɡ.ɪdʒ ˌhænd.lər/Nhân viên bốc túa hành lý
Dockworker/ˈdɒkwɜːkər/Công nhân bốc xếp sống cảng
Lorry driver/ˈlɒr.iˈdraɪ.vər/Tài xế xe pháo tải
Taxi driver/ˈtæk.si ˈdraɪ.vər/Tài xế taxi
Train driver/treɪnˈdraɪ.vər/Người lái tàu lửa
Delivery person/dɪˈlɪv.ər.i ˈpɜː.sən/Nhân viên giao hàng
Chauffeur/ˈʃəʊ.fər/Tài xế riêng
Nghề nghiệp tiếng Anh lĩnh vực vận cài đặt

1.7 Viết công việc và nghề nghiệp tương lai bằng tiếng Anh nghành Bán lẻ

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Baker/ˈbeɪ.kər/Thợ làm cho bánh
Barber/ˈbɑː.bər/Thợ cắt tóc
Butcher/ˈbʊtʃ.ər/Người phân phối thịt
Buyer/ˈbaɪ.ər/Nhân viên đồ dùng tư
Cashier/kæʃˈɪər/Nhân viên thu ngân
Estate agent/ɪˈsteɪt ˌeɪ.dʒənt/Nhân viên bất động sản
Fishmonger/ˈfɪʃˌmʌŋ.ɡər/Người chào bán cá
Florist/ˈflɒr.ɪst/Người trồng hoa
Greengrocer/ˈɡriːŋ.ɡrəʊ.sər/Người buôn bán rau quả
Hairdresser/ˈheəˌdres.ər/Thợ làm cho kiểu tóc
Shopkeeper/ˈʃɒpˌkiː.pər/Chủ cửa ngõ hàng
Store manager/stɔːr ˈmæn.ɪ.dʒər/Người quản lý điều hành cửa hàng
Sales assistant/seɪlz əˈsɪs.tənt/Trợ lý cửa hàng
Store detective/stɔːr dɪˈtek.tɪv/Nhân viên giám sát siêu thị (ngăn phòng ngừa mất cắp)
Tailor/ˈteɪ.lər/Thợ may
Wine merchant/waɪnˈmɜː.tʃənt/Người buôn rượu
Travel agent/ˈtræv.əl ˌeɪ.dʒənt/Nhân viên cửa hàng đại lý du lịch
Viết nghề nghiệp tương lai bởi tiếng Anh nghành Bán lẻ

2. Các từ vựng thịnh hành trong môi trường thiên nhiên làm việc

Sẽ thật cạnh tranh để khoe với cùng 1 người bạn rằng “Tôi vừa được nhận lương” mà đo đắn từ “lương” trong tiếng Anh nói ra làm sao bạn nhỉ? có thể thấy, cạnh bên những trường đoản cú vựng về nghề nghiệp và công việc tương lai, việc trang bị cho doanh nghiệp thêm một vài trường đoản cú vựng được sử dụng thịnh hành trong môi trường làm việc cũng quan trọng đặc biệt không kém. Cùng goodsmart.com.vn mày mò ngay nhé!

*
Các trường đoản cú vựng giờ Anh thường dùng trong môi trường làm việc Từ vựngNghĩaVí dụ
To hire someoneThuê ai đóJohn wants to hire Lisa khổng lồ work with him.(John ước ao thuê Lisa thao tác với anh ấy.)
To fire someoneSa thải ai đóJohn’s quái dị fired him yesterday.

Bạn đang xem: Viết về công việc tương lai bằng tiếng anh

(Sếp của John đã sa thải anh ấy vào hôm qua.)
Working hoursGiờ làm cho việcHe offered his employees fair wages with reasonable working hours.(Anh ấy khuyến cáo mức lương khớp ứng với giờ làm việc.)
Part-timeBán thời gianTim has a part-time job.(Tim gồm một các bước bán thời gian)
Full-timeToàn thời gianTeacher is Joe’s Full-time job.(Giáo viên là các bước toàn thời gian của Joe.)
SalaryLươngHis monthly salary is 20$.(Lương tháng của anh ý ấy là trăng tròn đô)
AgreementHợp đồngThey have broken the terms of the agreement.(Họ đã phá vỡ lao lý của đúng theo đồng.)
PromotionThăng chứcTom’s been recommended for a promotion.

Xem thêm: Cách Gội Đầu Bằng Chanh Có Tác Dụng Gì ? +7 Cách Tốt Nhất! Có Nên Gội Đầu Bằng Chanh Không

(Tom được đề xuất cho việc thăng chức)
ResignTừ chứcHe resigned as pilot.(Anh ấy từ chức phi công.)
Health insuranceBảo hiểm y tếWe need to lớn find new ways khổng lồ pay medical bills for people without health insurance.(Họ nên tìm một phương án khác khác nhằm trả hóa 1-1 thuốc cho tất cả những người không có bảo hiểm y tế)
Leaving dateNgày ngủ việcThe School Leaving Date for 17-year-olds is the last Sunday in August.(Ngày tựu ngôi trường cho học viên 17 tuổi là ngày chủ nhật cuối cùng của mon Tám.)
Maternity leaveNghỉ thai sảnThe changes will affect any women on maternity leave.

Xem thêm: Trình Bày Nguyên Lí Làm Việc Của Động Cơ Xăng 2 Kì, Bài 21, Nguyên Lí Làm Việc Của Động Cơ Xăng 2 Kì, Bài 21

(Sự biến hóa sẽ tác động rất các đến chế độ nghỉ thai sản của phụ nữ)
Sick leaveNghỉ ốmMrs Jennie resigned after taking sick leave for depression.(Bà Jennie đang từ chức sau khoản thời gian nghỉ gầy vì căn bệnh trầm cảm.)
Các từ vựng thông dụng trong môi trường làm việc

Song tuy vậy với những kiến thức goodsmart.com.vn vừa giới thiệu, bạn có thể tham khảo thêm video dưới đây để nâng cấp trình độ của mình. Hình ảnh trực quan, âm thanh sống cồn cộng với hình vẽ minh họa ngộ nghĩnh của đoạn phim sẽ khiến cho bạn nhớ kỹ năng sâu hơn đấy!