Dạng bài điền từ vào đoạn văn lớp 12

     

We are all slowly destroying the earth. The seas & rivers are (19)……… dirty lớn swim in . There is so much smoke in the air that it is (20)…… khổng lồ live in many of the world’s cities. In one well- known city, for example,(21)……. Gases from cars pollute the air so much that traffic policemen have lớn (22)………………. Oxy masks.

Bạn đang xem: Dạng bài điền từ vào đoạn văn lớp 12

We have cut down (23)…….. Many trees that there are now vast areas of (24)…… all over the world . As a (25)… ,farmers in parts of Africa can’t grow enough lớn eat .In certain countries in Asia, there is too (26)….. Rice. Moreover, we do not take enough(27)……… of the countryside. Wild animals are quickly (28)…… .For instance , tigers are rare in India now (29)…. We have killed too many for them to lớn (30)………. However, it isn’t enough simply khổng lồ talk about the problem. We must act now before it is too late to vì chưng anything about it .Join us now .Save the earth .

 

 


Câu 1: ______(19)

A. very

B. too

C. much

D. enough


Câu hỏi : 45254
Đáp án : B
(0) bình luận (0) giải mã

Giải chi tiết:


giải thuật sai Bình thường khá hay rất Hay
Xem comment

Câu 2: ________(20)

A. unfit

B. inappropriate

C. unlikely

D. unhealthy


Câu hỏi : 45255
Đáp án : D
(0) bình luận (0) lời giải

Giải bỏ ra tiết:


giải thuật sai Bình thường khá hay vô cùng Hay
Xem bình luận

Câu 3: ______(21)

A. poisonous

B. serious

C. bad

D. evil


Câu hỏi : 45256
Đáp án : A
(0) phản hồi (0) giải mã

Giải đưa ra tiết:


giải mã sai Bình thường hơi hay hết sức Hay
Xem bình luận

Câu 4: ______(22)

A. take

B. bring

C. wear

D. carry


Câu hỏi : 45257
Đáp án : C
(0) phản hồi (0) giải thuật

Giải bỏ ra tiết:


lời giải sai Bình thường hơi hay siêu Hay
Xem bình luận

Câu 5: _______(23)

A. so

B. much

C. too

D. enough


Câu hỏi : 45258
Đáp án : A
(0) bình luận (0) lời giải

Giải chi tiết:


lời giải sai Bình thường khá hay cực kỳ Hay
Xem bình luận

Câu 6: ______(24)

A. ground

B. wasteland

C.

Xem thêm: Cách Xử Lý Môi Bị Nhiễm Trùng Sau Phun Xăm Môi Bị Mưng Mủ Bôi Thuốc Gì

fields

D. meadows


Câu hỏi : 45259
Đáp án : B
(1) bình luận (0) giải thuật

Giải đưa ra tiết:


giải mã sai Bình thường hơi hay siêu Hay
Xem bình luận

Câu 7: ______(25)

A. fact

B. matter

C. problem

D. result


Câu hỏi : 45260
Đáp án : D
(0) bình luận (0) giải thuật

Giải chi tiết:


lời giải sai Bình thường tương đối hay khôn xiết Hay
Xem bình luận

Câu 8: ________(26)

A. little

B. few

C. much

D. fewer


Câu hỏi : 45261
Đáp án : A
(0) bình luận (0) giải thuật

Giải đưa ra tiết:


giải thuật sai Bình thường tương đối hay vô cùng Hay
Xem bình luận

Câu 9: ________(27)

A. attention

B. care

C. time

D. deny


Câu hỏi : 45262
Đáp án : B
(0) bình luận (0) giải mã

Giải chi tiết:


lời giải sai Bình thường hơi hay vô cùng Hay
Xem bình luận

Câu 10: _____(28)

A. escaping

B. hiding

C. running

D. disappearing


Câu hỏi : 45263
Đáp án : D
(0) comment (0) lời giải

Giải đưa ra tiết:


lời giải sai Bình thường khá hay rất Hay
Xem comment

Câu 11: _______(29)

A. because

B. when

C.

D. so


Câu hỏi : 45264
Đáp án : A
(0) phản hồi (0) giải thuật

Giải chi tiết:


giải mã sai Bình thường khá hay rất Hay
Xem phản hồi

Câu 12: ________(30)

A. die

B. preserve

C.

Xem thêm: Nhá»®Ng Stt Buồn Về Ngày Sinh Nhật Buồn ❤️️ Stt Chúc Sinh Nhật Cô Đơn

survive

D. continue


Câu hỏi : 45265
Đáp án : C
(0) bình luận (0) giải mã

Giải chi tiết:


giải thuật sai Bình thường tương đối hay vô cùng Hay
Xem phản hồi
*
*
*
*
*
*
*
*

thắc mắc trước Câu tiếp theo


Hỗ trợ - phía dẫn


*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*

goodsmart.com.vn

Đăng nhập

Đăng ký thông tin tài khoản

hấp thụ tiền vào thông tin tài khoản


Đăng ký nhận tứ vấn
*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 024.7300.7989 - hotline: 1800.6947

goodsmart.com.vn

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - cầu giấy - Hà Nội