WHAT DID YOU DO LAST WEEKEND, TIM?” ALICE ASKED

     

- Câu trực tiếp ở thì vượt khứ đối chọi phải lùi xuống thành thì vượt khứ xong xuôi ở câu loại gián tiếp

- Trạng từ bỏ thời gian: last week => the previous weekend

=> Alice asked Tim what he had done the previous weekend.

Bạn đang xem: What did you do last weekend, tim?” alice asked

Tạm dịch: Alice hỏi Tim anh đã làm cái gi vào vào cuối tuần trước.


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm hiểu tham gia thi không biết hỏi ai?

Bạn bắt buộc lộ trình ôn thi bài bản từ những người am hiểu về kì thi với đề thi?

Bạn yêu cầu thầy cô đồng hành suốt quy trình ôn luyện?

Đấy là vì sao Vừng ơi - goodsmart.com.vn đơn vị chức năng chuyên về ôn luyện thi đánh giá năng lực để giúp đỡ bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp hóa 5V: từ cơ bạn dạng -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín lượng kiến thức và kỹ năng bởi khối hệ thống ngân mặt hàng 15.000 câu hỏi độc quyềnKết hợp học thúc đẩy live, giáo viên công ty nhiệm cung cấp trong suốt thừa trình

Miễn phí hỗ trợ tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bài tập gồm liên quan


Review 2: Writing Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên cùng

*


Đăng ký bốn vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Choose the best answer (A, B, C or D) for each of the following questions:

“What did you vì chưng last weekend, Tim?” Alice asked.


Choose the best answer (A, B, C or D) for each of the following questions:

People say that Vietnamese students are not well-prepared for their future jobs.


Choose the best answer (A, B, C or D) for each of the following questions:

"Why don"t you ask the teacher for help?" Peter asked me.


Choose the best answer (A, B, C or D) for each of the following questions:

If it does not rain tomorrow, we will water the garden.

Xem thêm: Những Cái Tên Hay Và Độc - Những Cái Tên Dài, Độc, Lạ Của Người Việt Nam


Choose the best answer (A, B, C or D) for each of the following questions:

Because he came lớn class late, the teacher punished him.


Choose the best answer (A, B, C or D) for each of the following questions:

Qualifications và experience / two elements / help us / get good jobs easily.


Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.

The _______ effect of the new policy is that the farmer is now working for himself, và not for the state sake.


Choose the best answer to complete the blank in each of the following sentences.

Xem thêm: Top 32 Bài Tả Cảnh Trường Em Trong Giờ Ra Chơi Ngắn Nhất, Tả Cảnh Trường Em Trong Giờ Ra Chơi

After more than a decade of Doi Moi or economic _______, the Vietnamese Communist government has achieved diplomatic và economic link with numerous foreign partners.