Star

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

You are going to have a party. Write a note to a Friend: - Ask your friend to come. - Say when and where the party is Write 25-35 words. Write your note on the answer sheet.

Viết đoạn văn trên 25 words.

Bạn đang xem: Star


*

Hi, Nhật Kim Anh

My name is văn tài.Today is my birthday.If you are free, I want you to go to my party.I do not have much money so only held at home. Hope you come.


*

Dear, Mr abc

On Sunday , July the nineth , at 7 o"clock . Mrs xyz and I are going to maried . The ceremony will be at home and we are asking only a few close friends. I hope that you and Mrs abc will be able to come.

Yours very sincerely,

Cuber Việt


*

Dear Kazuto

On Tuesday , June the eighth , at 8 o"clock. I and my brother are going to have a party .I hope you will to go and join the fun with me .

Your very sincely

Shinigami


Question 1: You're going to write an e-postcard from an interesting town or city. Use the writing plan to help you prepare.

WRITING PLAN:

1. Write a greeting and start your e-postcard.

Where are you going to writing from?

2. Write about the town or a city?

What special places has a city got?

What can you see?

What can you do? (Use have got and there is/there are)

3.Finish your card and check your punctuation.

Question 2: read the note from your friend Richard. Write a postcard to tell him what he wants to know.

Xem thêm: Lật Tẩy Dấu Hiệu Của 12 Cung Hoàng Đạo Của Nữ & Nam, Ký Hiệu, Biểu Tượng 12 Cung Hoàng Đạo

It's great that you're coming to see me in England. Tell me when you are coming, how long you wanqt to stay and what you want to do.

Write soon!

Richard

Write 25-35 words. Write your postcard on the answer sheet. ( Lưu ý: chỉ trong phạm vi từ 25-35 từ thôi ít hơn hoặc nhiều hơn dù chỉ 1 từ là trừ điểm đấy. Giao viên mk khắc lắm nhé giúp mk hết sức nha

*
)

Question 3: Read the note from your friend Leslie. Write a note to Leslie and answer his questions.

I'm having a party at my house on Saturday. Can you come?

Would you like to bring a friend?

What do you like doing at parties?

Leslie

Write 25-35 words. Write your note on the answer sheet. ( Lưu ý: Bài này cũng vậy nhé mấy bài sau cũng thế đừng dưới 25 và trên 35 từ họ sẽ đếm đấy!)

Question 4: Read the note from your friend Leslie. Write a note to Leslie and answer his questions.

I'll make the meal tonight. Would you like meat or fish? What vegetables do you want? What time will you be home?

Best wishes,

Eric

Write 25-35 words. Write your postcard on the answer sheet.

Xem thêm: Nằm Lòng Cách Sử Dụng Giới Từ Chỉ Vị Trí Và Cách Sử Dụng Trong Tiếng Anh

Question 5 :

You cannot be at railway when your father arrives there. Your friend is going to meet him for you.