Cho X ^ 2 + Y ^ 2 =1 Gọi S=X+Y Khi Đó S 2

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

*

chứng minh rằng nếu các cặp x,y thoả mãn các đẳng thức :

x2-3xy+2y2+x-y=0 (1) và x2-2xy+y2-5x+7y=0 (2) thì cũng đồng tình đẳng thức xy-12x+15y=0


Đặt (xy-12x+15y)là (*)Từ phương trình (1) ta có (x^2-3xy+2y^2+x-y=0Leftrightarrowleft(x-y ight)left(x-2y ight)+left(x-y ight)=0)(Leftrightarrowleft(x-y ight)left(x-2y+1 ight)=0Leftrightarroworbregincasesx=y\x=2y-1endcases)Với (x=y)thay vào (2) ta có (x^2-2x^2+x^2-5x+7x=0Leftrightarrow x=0Rightarrow x=y=0)Thay (x=y=0)vào (*) ta thấy 0.0-12.0+15.0=0(tm)Với (x=2y-1Rightarrowleft(2y-1 ight)^2-2left(2y-1 ight)y+y^2-5left(2y-1 ight)+7y=0)(Leftrightarrow...

Bạn đang xem: Cho x ^ 2 + y ^ 2 =1 gọi s=x+y khi đó s 2


Đọc tiếp

Đặt (xy-12x+15y)là (*)

Từ phương trình (1) ta có (x^2-3xy+2y^2+x-y=0Leftrightarrowleft(x-y ight)left(x-2y ight)+left(x-y ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x-y ight)left(x-2y+1 ight)=0Leftrightarroworbregincasesx=y\x=2y-1endcases)

Với (x=y)thay vào (2) ta có (x^2-2x^2+x^2-5x+7x=0Leftrightarrow x=0Rightarrow x=y=0)

Thay (x=y=0)vào (*) ta thấy 0.0-12.0+15.0=0(tm)

Với (x=2y-1Rightarrowleft(2y-1 ight)^2-2left(2y-1 ight)y+y^2-5left(2y-1 ight)+7y=0)

(Leftrightarrow4y^2-4y+1-4y^2+2y+y^2-10y+5+7y=0)

(Leftrightarrow y^2-5y+6=0Leftrightarrowleft(y-2 ight)left(y-3 ight)=0Leftrightarroworbregincasesy=2\y=3endcasesLeftrightarroworbregincasesx=3\x=5endcases)

Với (x=3;y=2)thay vào (*) ta thấy (3.2-12.3+15.0=0left(tm ight))

Với (x=5;y=3)thay vào (*) ta thấy (5.3-12.5+15.3=0left(tm ight))

Vậy .....


Đúng 0
Bình luận (0)

2314654564


Đúng 0
Bình luận (0)

Hơn 170 điểm đã là CTV rồi 


Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minh đẳng thức : 3y(x+1)-6x-6 / 3y-6 = 2(y+3)+2xy+6 / 2y+6 (y khác 2 , -3 )


Xem đưa ra tiết
Lớp 7ToánCâu hỏi của OLM
5
0
GửiHủy

i don"t know


Đúng 0

Bình luận (0)

bó tay! cậu demo hỏi cả nhà đi nhé


Đúng 0
Bình luận (0)

vào thử học tập 24h để hỏi thử xem biết đâu được


Đúng 0
Bình luận (0)

chúng minh đẳng thức

(x^2+y^2)^2-(2xy)^2=(x+y)^2.(x-y)^2


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánBài 3: mọi hằng đẳng thức đáng nhớ
1
0
GửiHủy
Ta tất cả :(x2+y2)2-(2xy)2= x4+2x2y2+y4-4x2y2= x4-2x2y2+y4= (x2-y2)2 = <(x+y)(x-y)>2= (x+y)2(x-y)2 (đfcm)Vậy (x2+y2)2-(2xy)2= (x+y)2(x-y)2Chúc bạn học tốt
Đọc tiếp

Ta có :

(x2+y2)2-(2xy)2= x4+2x2y2+y4-4x2y2

= x4-2x2y2+y4= (x2-y2)2 = <(x+y)(x-y)>2= (x+y)2(x-y)2 (đfcm)

Vậy (x2+y2)2-(2xy)2= (x+y)2(x-y)2

Chúc bạn học tốt


Đúng 0

Bình luận (0)

Chứng minh đẳng thức:

a, ( x - y - z )2 = x2 + y2 + z2 - 2xy + 2yz - 2zx

b, ( x + y - z )2 = x2 + y2 + z2 + 2xy - 2yz - 2zx


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8ToánÔn tập cuối năm phần số học
3
0
GửiHủy
*
^-^" onerror="this.src="https://goodsmart.com.vn/assets/img/avt/1.png"" />

.

Xem thêm: Có Tài Mà Cậy Chi Tài, Chữ Tài Đi Với Chữ Tai Một Vần ? Trăm Năm Trong Cõi Người Ta


Đúng 0

Bình luận (0)
Đúng 0
Bình luận (0)

a.(left(x^2-y^2-z^2 ight)=left(x-y ight)^2-2zleft(x-y ight)+z^2=x^2-2xy+y^2-2zx+2zy+z^2)

b.(left(x+y-z ight)^2=left(x+y ight)^2-2zleft(x+y ight)+z^2=x^2+2xy+y^2-2zy-2zx+z^2)


Đúng 0
Bình luận (0)

Chứng minh rằng không có x, y nào thỏa mãn đẳng thức

3x2+y2+10x-2xy+26=0


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

Chứng minh nó luôn > 0 là xong 


Đúng 0

Bình luận (0)

(3x^2+y^2+10x-2xy+26=0)

(left(x-y ight)^2+2x^2+10x+26=0)

(left(x-y ight)^2+left(2x^2+10x+frac5sqrt22^2 ight)+frac272=0)

(left(x-y ight)^2+left(sqrt2x+frac5sqrt22 ight)^2+frac272gefrac272>0)

vậy ko có giá trị xy thỏa mã đt


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Chứng minh các đẳng thức sau:

a) (x-1) (x^2 + x+ 1) = x^3 -1

b) (x^3+x^2y + xy^2 + y^3) (x-y) = x^4 - y^4

c) (x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2 yz + 2zx


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy
a) (VT=left(x-1 ight)left(x^2+x+1 ight))(=x^3+x^2+x-x^2-x-1)(=x^3-1=VP)b) (VT=left(x^3+x^2y+xy^2+y^3 ight)left(x-y ight))(=x^4+x^3y+x^2y^2+xy^3-x^3y-x^2y^2-xy^3-y^4)(=x^4-y^4=VP)c) (VT=left(x+y+z ight)^2)(=left(x+y ight)^2+2left(x+y ight)z+z^2)(=x^2+2xy+y^2+2xz+2yz+z^2)(=x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx=VP)Chúc bạn làm việc tốt.

Xem thêm: Top 37 Truyện Ngắn Về Thầy Cô Viết Báo Tường Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11


Đọc tiếp

a) (VT=left(x-1 ight)left(x^2+x+1 ight))

(=x^3+x^2+x-x^2-x-1)

(=x^3-1=VP)

b) (VT=left(x^3+x^2y+xy^2+y^3 ight)left(x-y ight))

(=x^4+x^3y+x^2y^2+xy^3-x^3y-x^2y^2-xy^3-y^4)

(=x^4-y^4=VP)

c) (VT=left(x+y+z ight)^2)

(=left(x+y ight)^2+2left(x+y ight)z+z^2)

(=x^2+2xy+y^2+2xz+2yz+z^2)

(=x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx=VP)

Chúc bạn làm việc tốt.


Đúng 0

Bình luận (0)