Xếp Ngẫu Nhiên 10 Người Thành Một Hàng Ngang

     

Một tiểu đội gồm 10 tín đồ được xếp tự dưng thành sản phẩm dọc, trong những số ấy có anh A và anh B. Tính tỷ lệ sao cho:


Một tè đội gồm (10) bạn được xếp bỗng nhiên thành hàng dọc, trong những số đó có anh (A) với anh (B). Tính phần trăm sao cho:


LG a

(A) và (B) đứng ngay thức thì nhau

Phương pháp giải:

Buộc A với B với coi kia là một trong những phần tử.

Bạn đang xem: Xếp ngẫu nhiên 10 người thành một hàng ngang

Lời giải đưa ra tiết:

Không gian mẫu của các hoán vị của (10) người.

Suy ra: (n(Omega ) = 10!)

Gọi (E) là phát triển thành cố “(A) với (B) đứng tức khắc nhau”

Vì (A) và (B) đứng tức thì nhau phải ta xem (A) cùng (B) như một phần tử (α)

Số cách thu xếp thành hàng dọc (α) cùng (8) người sót lại là (9!) (cách)

Mỗi thiến (A) với (B) cho nhau trong cùng một vị trí xếp sản phẩm ta tất cả thêm (2!) cách xếp không giống nhau.

Suy ra: (n(E) = 9!.2!)

Vậy: (P(E) = n(E) over n(Omega ) = 9!2! over 10! = 1 over 5)


LG b

Trong hai người dân có một bạn đứng ở chỗ số 1 và người kia đứng ở phần cuối cùng.

Phương pháp giải:

+) Xếp A hoặc B vào địa chỉ thứ nhất.

+) Xếp người còn sót lại vào địa chỉ cuối cùng.

Xem thêm: Phát Kiến Địa Lý Là Gì? Hệ Quả Của Các Cuộc Phát Kiến Địa Lý

+) Xếp 8 người còn lại.

Lời giải đưa ra tiết:

Gọi (F) là đổi mới cố: “Trong hai người có một fan đứng ở đoạn số (1) và người kia đứng ở trong phần cuối cùng”.

Số giải pháp xếp (A) và (B) vào địa điểm số (1) cùng vị trí cuối là (2) (cách).

Số phương pháp xếp người sót lại vào vị trí ở đầu cuối là 1 cách.

Xem thêm: Tổng Đài Vnvc, Số Điện Thoại Vnvc Trường Chinh, Trung Tâm Tiêm Chủng Vnvc Trường Chinh

Số biện pháp xếp( 8) người còn sót lại vào (8) vị trí còn lại là (8!) (cách)

Suy ra: (n(F) = 2.8!)

Vậy (P(F) = n(F) over n(Omega ) = 2.8! over 10! = 1 over 45)

goodsmart.com.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp goodsmart.com.vn


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng goodsmart.com.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép goodsmart.com.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.