Ý nghĩa những thành tựu của liên xô

     
*

*

Ý nghĩa lớn nhất của những thành tựu mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là


Câu hỏi : Ý nghĩa lớn nhất của những thành tựu mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là:

A. Đạt thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự với Mĩ.

Bạn đang xem: ý nghĩa những thành tựu của liên xô

B. Nâng cao vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.

C. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

D. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

Trả lời:

Đáp án đúng : D. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

Ý nghĩa lớn nhất của những thành tựu mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về Liên Xô và Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 nhé !

1. Liên Xô từ 1945 đến giữa những năm 70

a. Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 - 1950)

* Bối cảnh

- Bị tổn thất nặng do Chiến tranh thế giới thứ hai, 20 triệu người chết, 1710 thành phố và hơn 70.000 làng mạc bị thiêu hủy, 32.000 xí nghiệp bị tàn phá..

- Các nước tư bản bao vây kinh tế, cô lập chính trị.

- Phải tự lực tự cường hoàn thành thắng lợi các kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế, củng cố quốc phòng, giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới.

* Thành tựu

- Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trong 4 năm 3 tháng.

- Năm 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh.

- Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mỹ.

b. Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70).

* Chủ trương: Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

* Biện phát thực hiện: thực hiện các kế hoạch Nhà nước 5 năm phát triển kinh tế - xã hội.

* Thành tựu:

- Kinh tế:

+ Công nghiệp: Giữa những năm 1970, là cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới, đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân…),...

+ Nông nghiệp: sản lượng tăng trung bình hàng năm 16%.

- Khoa học kỹ thuật:

+ Năm 1957 phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất.

+ Năm 1961, phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh Trái đất.

*
Tàu vũ trụ “Phương Đông” của Liên Xô (1961)

- Xã hội:

+ Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

+ Trình độ học vấn của người dân được nâng cao (3/4 số dân có trình độ trung học và đại học).

- Đối ngoại: thi hành chính sách đối ngoại: bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, giúp đỡ các nước XHCN.

* Ý nghĩa:

- Chứng tỏ tính ưu việt của CNXH. Đó là:

+ (1) Mục tiêu cao nhất của CNXH là giải phóng con người khỏi mọi ách bóc lột về kinh tế và nô dịch về tinh thần, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện.

+ (2) Cơ sở vật chất của CNXH được tạo ra bởi một lực lượng sản suất tiên tiến, hiện đại.

+ (3) CNXH là từng bước xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

+ (4) CNXH tạo ra cách tổ chức lao động và kỷ luật lao dộng mới với năng suất cao.

Xem thêm: Cách Tải Trò Chơi Pikachu Về Máy Tính, Tải Game Pikachu Cho Pc, Android, Iphone

+ (5) CNXH thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động.

+ (6) Nhà nước trong CNXH là nhà nước dân chủ kiểu mới, thể hiện bản chất giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích, quyền lực và ý chí của nhân dân lao động.

+ (7) Trong xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN), các quan hệ giai cấp - dân tộc - quốc tế được giải quyết phù hợp.

- Tăng cường tiềm lực cho hệ thống xã hội chủ nghĩa.

2. Các nước Đông Âu.


a. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

- Hoàn cảnh lịch sử: Trong những năm 1944 - 1945 nhân dân Đông Âu phối hợp Hồng Quân Liên Xô truy kích quân Đức, đã giành chính quyền và thành lập các Nhà nước dân chủ nhân dân: Ba Lan, Rumani, Hungari, Bulgari, Tiệp Khắc, Nam Tư, Anbani, riêng CHDC Đức ra đời tháng 10/1949.

- Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân (1945 – 1950).

+ Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động

+ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân

+ Tiến hành cải cách ruộng đất

+ Quốc hữu hóa xí nghiệp lớn của tư bản trong và ngoài nước.

+ Ban hành các quyền tự do, dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân.

b. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu

- Hoàn cảnh lịch sử.

+ Cơ sở vật chất – kĩ thuật còn nghèo nàn, lạc hậu

+ Bị các thế lực phản động trong nước và nước ngoài tìm cách chống phá

+ Nhận được sự giúp đỡ thường xuyên của Liên Xô.

- Những thành tựu cơ bản:

+ Xây dựng nền công nghiệp dân tộc, điện khí hóa.

+ Nông nghiệp phát triển nhanh chóng.

+ Trình độ khoa học-kỹ thuật được nâng cao

+ Trở thành các quốc gia công - nông nghiệp.

3. Quan hệ hợp tác giữa các nước XHCN ở châu Âu

a. Quan hệ kinh tế, khoa học - kỹ thuật

- Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV thành lập ngày 08.01.1949):

+ Các nước Đông Âu đã hoàn thành CMDCND và bước vào thời kỳ xây dựng CNXH.

- Mục đích

Góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, nhằm nâng cao đời sống nhân dân của các nước thành viên.

- Tác động

+ Tốc độ tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp 10%/ năm.

+ GDP tăng 5,7 lần.

+ Liên Xô giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của khối này, viện trợ không hoàn lại cho các nước thành viên 20 tỷ Rúp.

- Thiếu sót, hạn chế

+ Không hòa nhập vào nền kinh tế thế giới.

+ Chưa áp dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ.

+ Do cơ chế quan liêu và bao cấp.

- Ý nghĩa

+ Các nước Xã hội chủ nghĩa có điều kiện giúp đỡ lẫn nhau để đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

+ Nâng cao đời sống nhân dân

b. Quan hệ chính trị - quân sự

Tổ chức Hiệp ước Vacxava thành lập ngày 14.05.1955 có vai trò và tác dụng:

- Thực chất là một khối liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa các nước XHCN, duy trì hòa bình và an ninh ở châu Âu.

Xem thêm: Cách Làm Củ Cải Ngâm Chua Ngọt Hàn Quốc (Chicken, Củ Cải Muối Hàn Quốc (Chicken

- Góp phần tăng cường sức mạnh lực lượng vũ trang cua các nước thành viên, tạo nên thế chiến lược cân bằng về sức mạnh quản sự giữa các nước XHCN với các nước đế quốc chủ nghĩa vào đầu thập niên 70.